dendo
Động cơ
281,480

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Báo cáo với cụ là về vấn đề của cụ liên quan trực tiếp đến writing / reading / grammar ạ. Chủ yếu là em phải test khả năng writing hiện tại của cụ ra sao đã ạ. còn về rổ rá cho trương trình này là như bọn em đã post 400k/2 giờ / 1-1 ạ. Vì đây là hướng học theo kiểu riêng biệt của cụ nên em phải customize giáo trình nên học solo 1-1 là thoải mái nhất cụ ạ. Có thể trực tiếp gãi vào chỗ ngứa của cụ để giúp cụ phát huy nhanh nhất khả năng của mình ạ.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top