DODuySon
Động cơ
379,430

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • Chủ đề chiến tranh vệ quốc em rất đam mê. Xin phép Cóp lại một số ảnh củ cụ chủ nhé .
  Cụ khỏi mất công vì hình trên OFun không đẹp
  Em có khoảng 20.000 hình WW2, trong đó Liên Xô khoảng 7.000 hình to đẹp
  Cụ có USB to to một tý, đến em copy cho
  Chiến tranh Việt Nam em có khoảng 100.000 hình em sưu tập 20 năm liền
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top