dongkijote's latest activity

  • dongkijote
    dongkijote đã trả lời vào chủ đề [Funland] Để xe gần sân bay.
    Cụ làm em phải đăng nhập để trả lời. Cụ mang sang bệnh viện Việt Xô gửi cụ ạ.
  • dongkijote
    dongkijote đã trả lời vào chủ đề [Funland] Đấu tranh với viettel.
    Kinh nghiệm là thằng bán hàng nào cũng khôn, muốn có lợi nhuận cao nhất, giở mọi mánh khóe với khách hàng ...nên khỏi chuyển mạng giữ số...
Top