doremon9x

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • hôm đó e chỉ 50/50 thui. vì sáng hôm sau có buổi diễn nên ko biết có về được ko a?
    Hi mợ, mợ vẫn ở Nam Định chứ? chiều qua cụ Auto gọi ra cafe nói có mợ ở đó nhưng bận quá ko ra đc. Hix
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top