duachuot123

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Em có đọc bài chia sẽ về học thiền của cụ. Em thích món này lắm. Đã học 2 lần nhưng do con nhỏ nên không có thời gian & bỏ. Giờ muốn học lại, cụ có biết sg chổ nào dạy không?
    Nhưng em sao đã ọc 2 lần, nói thiệt, chưa có lần nào có tí cảm nhận gì cả? em phải làm sao để tiếp nhận năng lương hả cụ
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top