D

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Đội tạm thời sinh hoạt 1 tuần 1 trận từ 19h - 20h30 ngày chủ nhật tai sân bóng ngõ 19 phố Duy tân - cầu giấy
    Tuần này do vướng vào ngày 2/9 đội nghỉ. Ngày7/9/2014 đội sinh hoạt bình thường ạ
    Có gì cụ ới em theo số 0984142526 em tên Nghiệp
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top