D

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • cụ xem cho người kiểm tra cái điều hoà có hỏng đâu không mà e mua hôm 16/6 giờ nó k mát nữa thổi 18 độ mà nóng quá k chịu nổi.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top