giahuyle79

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • Kim Giang thì kụ có thể vào Định công, có lớp VX Phật gia của VS Nguyễn Mạnh Nhâm.
  em dậy Thiếu Lâm và Tán Thủ chứ k dậy VX.
  Nếu kụ muốn học VX e có thể giới thiệu.
  Anh xóa post rồi! Cậu cụng nên xóa nốt post "reply" đê nhá!;)

  Rolland
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top