greendriver

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • chú mới lớp 6 mà bác c7 những 26t nhé, chú sao kêu bác ấy bằng Chú đc.
    á chú ở Sa Đéc hả, học trường Lưu văn Lang hả.?
    Cụ tham gia cuộc thi ảnh H.B.C thì cứ alo em:01244669675, không có đóng phí nhé, chỉ cần 1 bộ ảnh 5 tấm và 1 lời bình về dòng xe Hyundai Bus là đủ. Cụ tham gia thì bình luận cho em 1 phát ở thớt Hyundai Bus Club
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top