HamLong3.0V

Vợ con đoàng hoàng

Ô tô, mô tô, tennis, bóng đá,..., ôi nhiều quá !
Nơi ở
Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà em tít tận trong đó
Nghề nghiệp
Kiến Trúc Sư

Chữ ký

Đẻ hai giai đấy, làm sao ?
Top