hamyanhtuan

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Đồ quê sạch: Bột sắn dây; Rượu nếp cẩm, nếp cái hoa vàng. ĐP, HN. call, zalo em 0986229973
    E chỉ xin thôi chứ không gom dự án đi bán cụ nhắm được cái nào thì cứ bảo em. Lộ trình thì dư này
    Cụ nhắm dự án của bộ ban ngành nào rồi lấy hồ sơ về bóc tách khó đoạn nào xin đoạn đó.Lên tận bộ trưởng xin luôn khó thì dùng búa sét nã xuống.... Cụ quan tâm thì phải gặp nhau bóng bàn cụ ạ
    Số của em 0983092112 e tên long sn 84
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top