huyndaigi

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Máy IP4 của em còn đẹp, ổn định và đủ phụ kiện, imei trùng hộp và trùng khe sim, em ủn 7tr5 để đủ xiền mua 4S cụ à
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top