Kia5459

Nơi ở
tôm tép hội

Chữ ký

Người vá trời lấp bể. Kẻ đắp lũy xây thành. Ta chỉ là chiếc lá. "Việc của mình là xanh".

Người theo dõi

Top