monitorgk48

dễ gần, cởi mở

Đọc sách, Trượt băng, du lịch
Nơi ở
Từ Liêm, Hà Nội
Nghề nghiệp
Bất động sản

Liên hệ

Yahoo! Messenger
hrrdmonitorgk48

Chữ ký

Nothing is impossible!
Top