mr.ku'n

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Máy 4s trắng của cụ e bị hỏng mic lâu rồi a vừa phải thay mic mới mất 250 ngàn
    Nhà cụ chỗ nào Quán Gánh đấy.
    Đồng khói với nhà cháu đây
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top