MrKien_Trung

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Nhờ bác lưu ý hộ đứa em xin vào làm lái xe kiêm giao hàng nhé, nó tên Trần Minh Hải sinh ngày 26/05/1984, nó mới lấy bằng C nhưng đã có bằng và lái xe ủi + xe tải trong bãi than dưới Quảng Ninh 3-4 năm rồi. Nó mới nộp hồ sơ hôm qua, không biết hôm nào phỏng vấn bác nhỉ? Em cảm ơn bác nhiều.
    Nhờ bác lưu ý hộ đứa em xin vào làm lái xe kiêm giao hàng nhé, nó tên Trần Minh Hải sinh ngày 26/05/1984, nó mới lấy bằng C nhưng đã có bằng và lái xe ủi + xe tải trong bãi than dưới Quảng Ninh 3-4 năm rồi. Em cảm ơn bác nhiều.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top