Nhà Lầu Xe Hơi

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Cụ gửi em mail nhé. Em gửi thông tin qua cho cụ. Cụ phải qua dự án để xem ưng vị trí đó không đã. Cuối năm nhận nhà rồi. Hiện tại đổ mái sàn tầng 3 rồi. Xây 3 tầng và 1 tum cụ nhé
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top