pbinh979

Giới tính
Nam

Chữ ký

Các bác mua hàng Trung Quốc, dùng hàng Trung Quốc là góp thêm 1 viên đạn để nó bắn đồng bào mình đó.

Người theo dõi

Top