P

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Em ở tầng 6, 43 tuổi. Tên Khôi Nguyên. 09048. 45768 lúc nào cà phê giao luu hàng xóm nhé
    Nhà em chào cụ Khôi.
    Cụ Khôi vẫn khỏe chứ cụ Tình hình từ hôm vào xưởng có vấn đề gì về xe nữa không cụ? Có vấn đề gì cụ cứ ới em một tiếng nhé.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top