P

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • chào cụ
    e đợt trước mua cả bộ về dùng, giờ e cũng đang tính thanh lý cả bộ cho nó có đủ cặp ạ.
    cụ xem cụ lấy được bao nhiêu để e tính cho dễ ạ.
    vì e cũng tính để sắm bộ nhỏ hơn về dùng mà
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top