phuonglh

Yêu oto

Tennis
Sinh nhật
Tháng bảy 4
Website
http://www.360.yahoo.com/gon4703
Nơi ở
Cánh đồng của những giấc mơ
Nghề nghiệp
Học sinh ( nhờ được gì các bác cứ nhờ )

Liên hệ

Yahoo! Messenger
gon4703
Skype
phuonglh47

Chữ ký

A bờ cờ​
Top