Q
Động cơ
385,809

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Nghe cụ Sâu nói nick là Nam Trang mà biệt danh hay danh tính gì đó là Lâm Chánh
    Em tìm mãi chạ thấy có 2 các nick nào như vậy cả, chắc là nó học đòi nói leo thôi cụ ạ!! hì hì!!!
    Nó chỉ nói cũng là OFER thôi, nhưng em nghĩ đệch phải, vì toàn OFER ngồi nên thấy thế nói leo thôi cụ ạ!
    Nó là bạn của một cụ OFER nhà mình nên em gặp nó hôm qua!!!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top