Q
Động cơ
562,785

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chào Cụ

    Em dùng được tiếng Anh, em có kinh nghiệm làm việc cho Nhật khoảng 5 năm. Hiện tại em làm nhà nước, thời gian rảnh. Cụ xem có công việc phù hợp cụ giúp em.
    bác Quả táo cố gắng thu xếp đi, vì đây là buổi off chính thức và xôm từkhi thành lập và tụ được đến nay đấy, bố trí cả Gấu và f1 đi nhé
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top