Q

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • cụ ơi! mua nhà ở xã hội có nhiều thủ tục và phải hoàn thiện hồ sơ, sau đó phải qua kiểm duyệt của chủ đầu tư và đặc biệt và sở xây dựng. em đảm bảo về hồ sơ đc duyệt cũng như hỗ trợ hồ sơ cho cụ. cụ ib cho em nhá!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top