redfox86

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Không phải chúng nó gây rắc rối ở sân bay mà là em bị bọn nó làm trò và lẫy mất mấy trăm $. Buổi tối em đi bộ ra tháp đôi thì mấy thằng cảnh sát mặc thường phục kiểu như 141 nhà mình ấy nó rút thẻ ra và yêu cầu kiểm tra hộ chiếu, sau đó nó đòi kiểm tra tiền mặt với lí do xem mình có tiền giả ko. Khi một thằng kiểm tra thì mấy thằng khác chúng nó hỏi liên tục đánh lạc hướng sự chú ý của mình. Khi chúng nó trả lại hộ chiếu, tiền cho mình là chúng nó lên ô tô đi rất nhanh, kiểm tra lại thì chúng nó đã rút lõi mất 400$. Malai giờ an ninh kém lắm
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top