• chào bác, e mới bị mất đt chưa kịp làm lại số. có gì bác gọi cho e số này nhé: 0915467474
    Vâng, tiện khi nào thì kụ qua số 6 ngách 6/75 Đặng Vưn Ngữ nhé.
    Trước khi đến kụ đt trước cho e, vì e cũng hay đi vắng.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top