StepUp

thích màu tím, sống nội tâm, hay khóc thầm và thích sờ mông các bạn cùng giới
Nghề nghiệp
bán hàng quèn

Chữ ký

Cuộc đời lúc nhục lúc vinh. Lúc luộc củ sắn, lúc ninh con gà :)

Đang theo dõi

Người theo dõi

Top