T
Động cơ
240,640

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • báo phí bảo hiểm xe Mazda 3 - 2015 - giá trị xe 630triệu
    phí bảo hiểm 1 năm : 8,505,000 bao gồm sửa chữa chính hãng, thay thế phụ tùng không khấu hao, không có mức miễn thường, bảo hiểm 100%, cứu hộ 10triệu/năm, hỗ trợ 1triệu tiền xe cứu thương trong trường hợp tai nạn người ngồi trên xe, bảo hiểm thủy kích bồi thường 80%
    công ty bảo hiểm Liên Hiệp (UIC) của Nhật Bản
    em Tùng 0902558856
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top