1. Diễn đàn vẫn bình thường và chỉ có 1 chút lỗi ở mã lực. Chỉ lỗi giữa cụ mợ và hệ thống mã lực chưa kết nối được với nhau. Mong cụ mợ thông cảm :)
tomato0880
Ngày cấp bằng:
23/4/11
Số km:
434
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào