T

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • Chào bác Traica mạnh giỏi. Khoãng 19 tháng 5 này em sẽ đến Hà Nội từ Sài Gòn (có mặt từ ngày 7 tháng 5) mong có dịp gặp nhau giao lưu cho vui. Bác cho xin lại số viber (cũng có thể liên lạc từ bên này truoc khi em đi).
    Hẹn gặp?
    Người quen hả cụ,xe Minh đen,Hương chuột. Đầu tháng 6 vào sg lấy xe chạy 2 tuần đấy
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top