tran van hao

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • :-$Tôi mua con này những 110 triệu cơ nhưng về cũng sửa vào nó tương đối nhưng vẫn còn chưa ngon được, tôi mới mua con này hồi tháng 6/2010 nên cũng chưa tìm hiểu được nhiều về nó. tôi ở tận Yên BÁi cơ mà bác. có kinh nghiệm gì hay tư vấn với nhé.
    Tôi mua con này những 110 triệu cơ nhưng về cũng sửa vào nó tương đối nhưng vẫn còn chưa ngon được, tôi mới mua con này hồi tháng 6/2010 nên cũng chưa tìm hiểu được nhiều về nó. tôi ở tận Yên BÁi cơ mà bác. có kinh nghiệm gì hay tư vấn với nhé.
    xin chào. chúng ta có xe cùng đời đấy. bác ở chỗ nào chúng ta có gặp nhau được ko. tôi chạy con này cũng khá lâu rồi. bệnh tật hiểu gần hết. hồi tôi mua 04/2009 là 100tr
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top