trungkienk15

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

  • OK kụ, mời kụ qua e xem mạch nhé
    - trong giờ hành chính buổi sáng, từ thứ 2-6, tại 278 Lương Thế vinh
    Kụ chụp ảnh xét nghiệm tinh dịch đồ gửi cho e nhé.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top