Recent Content by Tueminh2626

 1. Tueminh2626

  [Funland] Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký có bản lĩnh gì mà thống lĩnh được các thần tiên phật tổ nhỉ?

  Nói chung các cụ khi bình luận về chư Thiên hay Quỷ Thần không nên cợt nhả không cung kính sẽ tổn phước thậm chí giảm thọ, tài lộc công danh và ảnh hưởng đến gia đình. Như Trong Liễu Phàm TỨ Huấn giảng về Đoạt Kỷ (1 kỷ là 12 năm) khi gây ác nghiệp , Chư Thiên đều có năng lực này, kể cả về công...
 2. Tueminh2626

  [Funland] Gia đình lao đao vì vấn đề Mẹ Chồng - Nàng Dâu. Em xin CCCM lời khuyên ạ.

  Nói theo nhân quả trong Nhà Phật đây là 1 loại ác nghiệp - mâu thuẫn làm gia đình lục đục, Cụ thử làm theo phương pháp Tâm linh hằng ngày niệm Phật trì Chú hồi hướng cho Bà và vợ, rồi phóng sinh hay làm từ thiện cũng hồi hướng cho Bà, tìm một ngôi chùa gần nhà xin cho bà làm công quả và tu tập...
 3. Tueminh2626

  [Funland] Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký có bản lĩnh gì mà thống lĩnh được các thần tiên phật tổ nhỉ?

  Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện - Phẩm thứ Nhất - Thần Thông trên Cung trời Đao Lợi có nhắc đến đủ các cõi trời từ Dục Giới - Sắc Giới Đến Vô Sắc Giới, Em giới thiệu các cụ bài giảng Chi tiết của Hoà Thượng Tịnh Không về các cõi trời , Hoà thượng Tuyên Hoá cũng có giảng về Bộ Kinh này , em...
 4. Tueminh2626

  [Funland] Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký có bản lĩnh gì mà thống lĩnh được các thần tiên phật tổ nhỉ?

  Tu bình thường chơi chơi thì không sao nhưng khi Thiền Định sâu hoặc tinh tu thiền sẽ gặp các vấn đề về đột phá cảnh giới và xung đột trong A lại gia thức. Nếu ko có trí huệ và phước đức dễ lạc vào ma cảnh tẩu hoả nhập ma như a Vũ Trung Nguyên. thiền hay niệm Phật khi tinh tu đều có các cảnh...
 5. Tueminh2626

  [Funland] Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký có bản lĩnh gì mà thống lĩnh được các thần tiên phật tổ nhỉ?

  Tu Thập Thiện Bậc Thượng thì được sinh lên cõi trời cao Nhất cũng chỉ là trời Đao Lợi, muốn lên các cõi trời cao hơn nữa thì phải tu thêm Thiền Định: Kinh Nghiệp báo sai biệt chép rằng: Nếu chúng sinh nào tu đủ mười thiện nghiệp tăng thượng mười thiện nghiệp: Bảy điều ở thân, khẩu nói trên và...
 6. Tueminh2626

  [Funland] Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký có bản lĩnh gì mà thống lĩnh được các thần tiên phật tổ nhỉ?

  Thiền định có rất nhiều tầng bậc khác nhau, nhưng chứng Sơ Thiền trở lên là có thể đi khắp các cõi trời Dục Giới, như mình biết thì ở Việt Nam trước đây có Cố Hoà Thượng Thích Giác Khang đã chứng được Thiền định và đột phá cảnh giới, ngoài ra có Hoà thượng Thích Thông Châu ngài cũng đã có chứng...
 7. Tueminh2626

  [Funland] Tìm chùa nhận gửi lưu giữ bình tro cốt ở Hà Nội

  Cụ nên tìm một ngôi chùa Chư Tăng Ni có tu tập làm phước thường xuyên để gửi thì Hương Linh có phần hưởng được công đức và cũng tốt cho con cháu. E xin giới thiệu một số chùa cụ thử đi hỏi xem: Chùa Kim Âu Am Vàng Gia Lâm, Chùa Linh Ứng Tương Mai, chùa Nam Dư Thượng, Chùa Ngòi, Chùa Trung Kính...
 8. Tueminh2626

  [Funland] Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký có bản lĩnh gì mà thống lĩnh được các thần tiên phật tổ nhỉ?

  Chư Thiên khi thọ mạng sắp hết đều có năm tướng suy hao báo hiệu: Năm tướng suy hao của Chư Thiên Trích Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký- tập 44 - Phẩm 12: Thấy Nghe Được Lợi Ích Hoà thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Trong kinh nói ‘năm tướng suy kém’ gồm có hai...
 9. Tueminh2626

  [Funland] Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký có bản lĩnh gì mà thống lĩnh được các thần tiên phật tổ nhỉ?

  Cõi trời cao nhất trong 28 tầng Trời là Cõi trời thứ 4 của Vô Sắc Giới (không còn hình sắc) Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, thọ mạng 84.000 Đại Kiếp vẫn chưa thoát khỏi Luân Hồi Sinh Tử) Một tiểu-kiếp có 16.678.000 năm. Hai mươi tiểu-kiếp là một trung-kiếp. Trung-kiếp có 333.560.000 năm. Bốn...
 10. Tueminh2626

  [Funland] Ngọc Hoàng trong Tây Du Ký có bản lĩnh gì mà thống lĩnh được các thần tiên phật tổ nhỉ?

  Sáu cõi trời thuộc Dục giới. Kể từ bên dưới tầng đất nước của thế gian trở lên cho đến cảnh trời Tha hóa tự tại đều gọi chung là cõi Dục, vì chúng sinh trong cõi này đều có tham dục. Từ dưới đếm lên có cả thảy sáu cảnh trời tuần tự kể ra như sau: 1.Cõi Trời Tứ Vương. 2.Cõi Trời Đao Lợi. 3.Cõi...
 11. Tueminh2626

  [Funland] Cúng dường chùa Ba Vàng

  Giới Tỳ Kheo có đến 250 giới Ngay như Đại Sư Ngẫu Ích, Tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông cũng không dám nhận là Tỳ Kheo mà chỉ dám nhận là Sa Di giữ 10 giới và 28 thiên Oai nghi mà thôi Đại Sư Ngẫu Ích tự nhận mình là Sa Di Bồ Tát giới Trích Tịnh Độ Đại Kinh Diễn Giải - Tập 525 Chủ Giảng: Pháp Sư Tịnh...
 12. Tueminh2626

  [Funland] Cúng dường chùa Ba Vàng

  Trong bài giảng ngày 16/8/1992 tại chùa Kim Luân , LosAngeles, Hoa Kỳ Cố Hoà Thượng Tuyên Hoá có dự ngôn về đại dịch viêm Phổi và nguyên nhân gốc rễ theo nhân quả https://phatgiao.org.vn/du-ngon-cua-hoa-thuong-tuyen-hoa-ve-dai-dich-covid-19-d40929.html
 13. Tueminh2626

  [Funland] Cúng dường chùa Ba Vàng

  https://phatgiao.org.vn/amp/nhuc-than-bat-hoai-cua-hoa-thuong-hai-hien-d40595.html Lão Hòa thượng Hải Hiền (1900-2013) đã nhiều lần cầu xin A Di Đà Phật tiếp dẫn Ngài vãng sanh, A Di Đà Phật nói Ngài tu hành rất tốt, kêu Ngài ở lại thế gian này biểu pháp, khi thời gian đến, nhất định đến rước...
Top