vanthaido73
Ngày cấp bằng:
17/5/11
Số km:
2,357
Tìm mọi bài
Xem bác này đã tạo những thớt nào
Nơi ở:
ĐẤT TỔ VUA HÙNG!
Nghề nghiệp:
Cắt tóc, sửa xe, vá.....ghe, hoạn Lợn!