Recent Content by vcuongpx2

  1. V

    [Thảo luận] Sáng sớm bị csgt hạ lý hồng bàng lập biên bản tại đường 5

    chiA buồn với bác!!!!lần sau nên lái xe cẩn thận hơn!!!
  2. V

    [VHGT] Bình cứu hỏa trên xe em.. cứu được một em Mẹc

    vote cho bac một phiéu tinh thần anh dũng!!!
Top