ganzi

  1. chuotlang

    [CCCĐ] Kham Region Of Tibet - Đi về miền băng giá

    MỘT THẬP KỶ MỚI - MỘT BÀI VIẾT MỚI KHAM REGION OF TIBET --------------------- Nguy hiểm luôn rình rập trước mắt, cung đường có thể bị sạt lở vì đá rơi bất cứ lúc nào, và đường cũng có thể bị lock hay quá xấu phải quay đầu đi ra. Đi để trở về nên nhiều lúc không cố quá được, việc duy nhất là...
Top