vịt quay lạng sơn

 1. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️ Nóng hổi ❤️ Bao ngon ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 2️⃣4️⃣-1️⃣0️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 2. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️ Nóng hổi ❤️ Bao ngon ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 1️⃣7️⃣-1️⃣0️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 3. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️ Nóng hổi ❤️ Bao ngon ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 1️⃣0️⃣-1️⃣0️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 4. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️ Nóng hổi ❤️ Bao ngon ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 3️⃣-1️⃣0️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. - Nói...
 5. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️ Có sẵn 1 con cho chiều nay CN❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 HÀNG VỪA VỀ ĐẾN HÀ NỘI, EM DƯ SẴN 1 vịt và 1 phở. Bác nào ăn ủng hộ em nốt nhé. Vịt quay Lạng Sơn. - Nói đến vịt quay thì Lạng Sơn đứng thứ 2 thì chưa ai đứng thứ 1. - Ngày trước lúc em còn bán bún đậu em đã oder về cho các cụ OF nhà mình ăn rồi ạ. - Vịt con...
 6. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️ Nóng hổi ❤️ Bao ngon ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai Chủ Nhật ngày 2️⃣6️⃣-9️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 7. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN 💚💚 bao ngon ✅❤️✅

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 1️⃣9️⃣-9️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 8. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN 💚💚 bao ngon✅❤️✅

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 1️⃣2️⃣-9️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 9. New.Moon

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN 💚 bao ngon ❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 5️⃣-9️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. - Nói...
 10. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN 💚💚 nhận oder trả hàng ngày mai 5️⃣-9️⃣ ✅❤️✅

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 5️⃣-9️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. - Nói...
 11. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN 💚💚 nhận oder trả hàng ngày kia 2️⃣-9️⃣ ✅❤️✅

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày kia thứ 5 ngày 2️⃣-9️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. - Nói đến...
 12. New.Moon

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️💚❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 2️⃣9️⃣-8️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 13. New.Moon

  [Cần bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN 💚💚 bao ngon ❤️💚❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai chủ nhật ngày 2️⃣9️⃣-8️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 14. New.Moon

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN 💚💚💚

  ĐT: 0902655199 Địa chỉ: Bồ Đề Long Biên. chiều nay em gửi vịt từ Lạng Sơn về. Bác nào lấy vịt báo em ship nhé. Vịt bao ngon ❤️❤️❤️ Giá: 310k/con. Ship: 30-40k/đơn
 15. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️ Nóng hổi ❤️ Bao ngon ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày kia Chủ Nhật ngày 2️⃣2️⃣-8️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 16. New.Moon

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN ❤️ Nóng hổi ❤️ Bao ngon ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai Chủ Nhật ngày 1️⃣5️⃣-8️⃣ Dương lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. -...
 17. Moon

  [Đã bán] Vịt Quay LẠNG SƠN❤️ CHUYỂN TỪ LẠNG SƠN VỀ ❤️❤️ Còn nóng ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai Thứ 7️⃣ ngày 7️⃣-8️⃣ Dương lịch. Tức ngày 2️⃣9️⃣-6️⃣ Âm lịch. - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em...
 18. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY Lạng sơn ❤️❤️❤️ Khâu nhục Lạng Sơn❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai Thứ 7️⃣ ngày 2️⃣4️⃣-7️⃣ và chiều ngày chủ nhật 2️⃣5️⃣-7️⃣ - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt là...
 19. Moon's Foods

  [Đã bán] Vịt Quay LẠNG SƠN❤️ CHUYỂN TỪ LẠNG SƠN VỀ ❤️❤️ Còn nóng 💚 Măng muối MẮC MẬT TƯƠI ❤️❤️❤️

  FB: Nguyệt Batai ☎ 0902655199 Em nhận oder Vịt Quay Lạng Sơn và khâu nhục Lạng Sơn trả hàng vào chiều ngày mai Chủ Nhật ngày1️⃣8️⃣-7️⃣ - Vịt em trả hàng vào 4-6h giờ chỉ để về chặt là ăn ngay Bữa chiều. Bác nào cuối tháng làm con vịt thì ủng hộ em. Vịt quay Lạng Sơn. - Nói đến vịt...
 20. Moon's Foods

  [Đã bán] VỊT QUAY LẠNG SƠN❤️❤️❤️ Dư sẵn 1 con✅✅✅

  Chiều nay em gửi Vịt Lạng Sơn về. Vịt bao ngon. Hiện em dư 1 Vịt quay và 1 phở cuộn. 2 món = 3️⃣1️⃣5️⃣k. Bác nào ăn em ship luôn.
Top