Báo cáo tài chính chương trình "Sưởi ấm Pa Ủ 2013"

T.hoang

Xe đạp
Biển số
OF-207384
Ngày cấp bằng
23/8/13
Số km
21
Động cơ
3 Mã lực
Các cụ cho em hỏi em đã chuyển tiền đặt logo ngày 4.10 và đã copy nội dung chuyển khoản ngày 5.10 nhưng chưa thấy chỗ nào có confirm, các cụ chỉ chỗ giúp để em đọc lại cái. Em cũng muốn gửi thêm 1 khoản ủng hộ Pa Ủ thì vẫn kịp phải không ạ? Và vẫn đến Tk cụ Cường ở Tech phải không ạ?
 

chauchau

Chã!
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Do dữ liệu của OF bị mất nên em post lại toàn bộ phát sinh tài khoản từ báo cáo trước (8.10.2013) đến tối hôm nay 19.10.2013

Các cụ kiểm tra và đối chiếu với bảng kê cập nhật của cụ Bụp

===

Số dư báo cáo trước: 75,139,424
Số dư báo cáo này: 345,726,524

====

18/10/2013 B/O:NGUYEN THI BICH HANH HANH CUN - SUOI AM PA U 2013 / FT13291A01000269 500,000 345,726,524 In

17/10/2013 NGUYEN HOANG CUONG SO CMND 011805030 RUT TIEN DOT 1 TIEN XAY PA U -150 TR / TT1329012487 -150,000,000 345,226,524 In

16/10/2013 CAO QUE PHONG NICK WIND72 OF-19540- DANG KY (01) LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013. / FT13289A05000522 150,000 495,226,524 In

16/10/2013 B/O:PHAM THI THANH (RmNo: 033213101 63791) HATHANHAUTO DK 1LOGO UNG HO PAU (NHH: TECHCOMBANK HA NOI (HN)-H A NOI) / FT13289A01000554 90,000 495,076,524 In

16/10/2013 B/O:PHAM HOANG PHONG(KVTL) IB | CK LNH -NICK MAPU 93913 MUA 10 LOGO PA U 2013 CHO CHI HOI SANTAFE HA NOI / FT13289A01001236 900,000 494,986,524 In

15/10/2013 QUI OF VI CONG DONG - HOAN TIEN 100 TR KY QUI DAU GIA TRANH DAI TUONG VO NGUYEN GIAP CHO NICK 113-OF / FT13288345770105 -100,000,000 494,086,524 In

15/10/2013 Phi chuyen tien but toan FT13288345770105 / FT13288345770105 -12,900 594,086,524 In

14/10/2013 LE ANH HOANG Autocare24/7-OF-57897 ) - DANG KY 15 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013 / FT13287A05000707 1,500,000 594,099,424 In

14/10/2013 NGUYEN THI HOA SO CMND 010232755 MY MAC CHUYEN TIEN PHIEN DAU GIA PAU-1 SO TIEN NOP 3750000 / TT1328721862 3,750,000 592,599,424 In

14/10/2013 B/O:NGUYEN MINH HA --CT TECHCOMBANK CN BIG C - CHUYEN TIEN NICK HANM O F-60375 DANG KY 01 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013- / FT13287A01004304 120,000 588,849,424 In

14/10/2013 NGUYEN THU HANG SO CMND 012845551 KTSVUHUNGCUONG-OF 205200 UNG HO CTRINH PA U 2013 SO TIEN NOP 500000 / TT1328718374 500,000 588,729,424 In

14/10/2013 NGUYEN MANH TUNG NMT220879 - OF-195897 - Dang ky 01 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013. / FT13287A05000043 120,000 588,229,424 In

14/10/2013 NGUYEN THI HONG HANH SO CMND NOP TIEN VAO TAI KHOAN PHI BEN NHAN CHIU SO TIEN NOP 120039600 / TT1328708737 120,000,000 588,109,424 In

12/10/2013 NICK BOBIBOP,BIEN SO OF-175221 ,DANG KY 02LOGO OTO FUN SUOI AM PAU 2013 CHO NGUYEN HOANG CUONG / FT13285000004500 300,000 468,109,424 In

11/10/2013 TRAN THI THUY DUNG SO CMND 012369174 GIA LINH-NGUYEN-R-94598-UNG HO CHUONG TRINH PAU 2013 NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 200000 / TT1328417318 200,000 467,809,424 In

11/10/2013 EMC-OF-346 UNG CHUONG TRINH PA U 2013 SO TIEN NOP 300000 / TT1328416203 300,000 467,609,424 In

11/10/2013 DANG NGOC TUYEN SO CMND 013345156 NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 10000000 / TT1328414418 10,000,000 467,309,424 In

11/10/2013 NGUYEN DUC TIEN / FT13284A05000411 200,000 457,309,424 In

11/10/2013 B/O:PHUNG ANH TUAN (RmNo: 032213101 14779) NICK WWW.BKA.VN OF-25297 - D ANG KY 2 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2 013 (NHH: TECHCOMBANK HA NOI (HN)-C HI NHANH BIGC) / FT13284A01000203 200,000 457,109,424 In

11/10/2013 Lammd OF-13670 ung ho OTOFUN Suoi Am PA U 2013 / FT13284307634202 500,000 456,909,424

10/10/2013 Namcuif chuyen tien vui choi co thuong, ung ho Pa U / FT13283099744892 4,000,000 456,409,424 In

10/10/2013 NGUYEN THI HONG NHUNG SO CMND 012046142 VKNAKATA NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 100000000 / TT1328321119 100,000,000 452,409,424 In

10/10/2013 nguyentuannghiaOF120900 CT DANG KI LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013 NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 500000 / TT1328319568 500,000 352,409,424 In

10/10/2013 B/O:VU MINH THU IBMICHELIN OF - 188 0 UNG HO CHUONG TRINH PAU 2013 / CH UYEN TIEP TECH COM BANK - CN BIG C / FT13283A01003744 3,000,000 351,909,424 In

10/10/2013 Puma tn OF-195182 chuyen tien dat coc dau gia Pa U 2013 Phien so 2 (Anh Dai tuong Vo Nguyen Giap ma vang 24K) / FT13283138358204 100,000,000 348,909,424 In

10/10/2013 TRAN VINH HAO SO CMND 111490228 DE_BA OF 137071 DAT MUA LOGO OF SL 8 CAI NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 800000 / TT1328316417 800,000 248,909,424 In

10/10/2013 LE KIM ANH Shop Korea - 96 Nguyen Khang - Chu yen tien ung ho tu thien Pa U / FT13283A05000471 10,000,000 248,109,424 In

10/10/2013 B/O:NGUYEN TRUNG KIEN BECON-OF-4253 2 DAT 3 LOGO.TK DVH TAI TECHCOMBANK CN BIGC / FT13283A01002429 270,000 238,109,424 In

10/10/2013 NICK THANHX OF 199439 UNG HO 150000 DAT 1 LOGO / TT1328311222 150,000 237,839,424 In

10/10/2013 113-OF DAT COC TIEN DAU GIA BUC AN H DAI TUONG VO NGUYEN GIAP SUOI AM PA U 20013 CHO NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 100000000 / TT1328310379 100,000,000 237,689,424 In

10/10/2013 Chi hoi OLC ung ho Chuong trinh Suoi am Pa U 2013 / FT13283641776958 2,000,000 137,689,424 In

10/10/2013 THAI BA DUC Hatcatden OF 100039 SP so 2 va 4 p hienso 1 DGPAU2013 / FT13283A05000269 8,000,000 135,689,424 In

10/10/2013 NGUYEN TRUONG SON SO CMND 011641346 UNG HO CTR TT1328309467 10,000,000 127,689,424 In

10/10/2013 NGUYEN DUC HIEU Hieunam ( of - 43896 ) wagon club - dang ky 26 logo suoi am Pa U 2013 / FT13283A05000200 2,340,000 117,689,424 In

10/10/2013 Cu simsam chuyen tien dau gia khan Chelsea / FT13283938621498 13,510,000 115,349,424 In

10/10/2013 HA VAN HOA TT CHO BAOCHIHA OF-186549 SP SO 5 PHIEN SO 1 DGPAU2013 CHO NGUYEN HOANG CUONG TAI NH TCB BIGC / FT13283594367942 2,600,000 101,839,424 In

10/10/2013 HUYART CHUYEN TIEN 4 LOGO PA U SO TIEN NOP 400000 / TT1328302173 400,000 99,239,424 In

09/10/2013 B/O:NGUYEN CHI TRUNG41 NGO THINH QU ANG 995213100901656 - TRUNGNC OF 65 066SP SO 1 PHIEN SO 1 DGPAU 2013 / FT13282A02000789 17,500,000 98,839,424 In

09/10/2013 TRAN THANH HAI SO CMND 011769089 VANH123 OF-52027 UNG HO 300K DAT 2LOGO CHO NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 300000 / TT1328215112 300,000 81,339,424 In

09/10/2013 B/O:LE THANH BINH IBXE365VN UNG HO QUY PA U 02 NGAY XE MORNING / FT13282A01001824 800,000 81,039,424

09/10/2013 NGUYEN HONG HA NICK IMAXEO OF-50696 DANG KY1 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013 / FT13282A05000098 300,000 80,239,424 In

09/10/2013 B/O:Pham Huy Hung Nick EmthemBMM OF -126477 dang ky 01 logo suoi am Pa u 2013 (KH nhan tai chi nhanh Big C Ha Noi) / FT13282A01001176 500,000 79,939,424 In

09/10/2013 HA NGOC TOAN SO CMND OF31999-DANG KY 3 LOGO OTOFUN SUDI AM PAU 2013 NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 300000 / TT1328206782 300,000 79,439,424 In

09/10/2013 B/O:NGUYEN ANH TUAN TC:Z05500005.tu an can OF-162235 phien 1 so 10 DGPU 2013 / FT13282A01000117 4,000,000 79,139,424 In

====

Đầu báo cáo trước

08/10/2013 NGUYEN THE HUNG NICK Redflame-OF-195719-DANG KY 01 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013 / FT13281A05000641 300,000 75,139,424
 

chauchau

Chã!
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Như kế hoạch của chương trình và trong báo cáo của tài khoản, Quĩ đã trích 150.000.000 để ứng tiền đợt 1.

Ngày 17.10 các cụ Xehoi_Option, cuadedanh2008, Sonrack, và một số cụ nữa cùng đã xuất phát lên Pa Ủ để làm việc đặt kế hoạch xây trường.

Thông tin mới nhất là các cụ đã hoàn thành xong công việc, cập bến Pa Ủ sáng nay và đang trên đường về HN

Gửi các cụ một số hình ảnh được chuyển vể qua vệ tinh:Mong nhận
 

chauchau

Chã!
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Như kế hoạch của chương trình và trong báo cáo của tài khoản, Quĩ đã trích 150.000.000 để ứng tiền đợt 1.

Ngày 17.10 các cụ Xehoi_Option, cuadedanh2008, Sonrack, và một số cụ nữa cùng đã xuất phát lên Pa Ủ để làm việc đặt kế hoạch xây trường.

Thông tin mới nhất là các cụ đã hoàn thành xong công việc, cập bến Pa Ủ sáng nay và đang trên đường về HN

Gửi các cụ một số hình ảnh được chuyển vể qua vệ tinh:Mong nhận được sự cổ vụ của các cụ
 

chauchau

Chã!
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
server OF khật khừ quá, chạy vòng vòng đến nửa tiếng rồi nháy cho mấy phát thế này...
 

Tien Tung

𝟭𝟰𝟭
Biển số
OF-128
Ngày cấp bằng
8/6/06
Số km
82,473
Động cơ
30,632,357 Mã lực
Nơi ở
Hồ trường

hong.viwaco

Xe điện
Biển số
OF-201457
Ngày cấp bằng
10/7/13
Số km
3,710
Động cơ
5,518,938 Mã lực
bác chauchau xóa bớt các bài trùng lặp đi ạ, các file ảnh liên tục liên tục như thế thì server đơ là phải:-s
 

McQeenGT40

Xe tải
Biển số
OF-33328
Ngày cấp bằng
10/4/09
Số km
302
Động cơ
8 Mã lực
Em đã đăng ký 2 logo và chuyển tiền thành công cụ Bụp nhé :)
[/URL][/IMG]
 
Biển số
OF-214
Ngày cấp bằng
10/6/06
Số km
18,511
Động cơ
447,723 Mã lực
Nơi ở
Bơ Vơ Club
Website
www.facebook.com
Danh sách Logo chuyển phát nhanh.

Đề nghị các bác chưa có họ tên và số a lô bổ sung gấp cho em để đảm bảo việc CPN được kịp thời, chính xác.

 

tuongcap

Xe buýt
Biển số
OF-180343
Ngày cấp bằng
11/2/13
Số km
848
Động cơ
1,360 Mã lực
Em xin bổ sung họ tên đầy đủ
STT: 55
Nick: tuongcap
Họ và tên: Nguyễn Trung Tường

Thanks
 

anhtuan0117

Xe hơi
Biển số
OF-102764
Ngày cấp bằng
18/6/11
Số km
131
Động cơ
71 Mã lực
Nơi ở
Hoàng Mai - Ha Nội
úi cụ Bụp ơi, em số 81 đã nhắn lại với cụ là sẽ sang OTV nhận trực tiếp mà, em làm đối diện với OTV, chuyển phát cho em phí tiền ^^, cụ update lại cho em nhé.
P.S: em đề nghị các cụ từ giờ ghi địa chỉ OTV là 25T1 Hoàng Đạo Thúy ah, các cụ toàn ghi 25T1 Trung Hòa Nhân Chính, làm trước em tưởng ở đâu nên mới có vụ đăng ký chuyển phát nhanh mặc dù em làm ngay đối diện :D .
 
Chỉnh sửa cuối:

Blinlove

Xe điện
Biển số
OF-67643
Ngày cấp bằng
4/7/10
Số km
2,235
Động cơ
37 Mã lực
Nơi ở
rangxinh.vn
23/09/2013 B/O:QUACH DAI CONG BLINLOVE-OF-6764 3 DANG KY 08 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013. / FT13266A01000884 750,000 141,450,997 In
Thông tin của e như trên là hoàn toàn chính xác, e xin rõ ràng hơn ạ:

Bổ sung thông tin:
- Số thứ tự: 222. (Theo danh sách cập nhật ngày 26/9/2013, đăng ký 08logo)
- Tên thật: Quách Đại Công
- Nick: BlinLove
- Biển số: 67643
- Địa chỉ: Ngân hàng VPBank - CN Hải Dương. Số 11 Trần Hưng Đạo, Tp. Hải Dương.
- Điện thoại: 090 224 1111/ 0978 55 1111/ 0996 599 599.
E đã đăng ký nhận CPN
Kính Kụ Bụp!

 
Chỉnh sửa cuối:

gocart

Xe lăn
Biển số
OF-59286
Ngày cấp bằng
17/3/10
Số km
13,946
Động cơ
15,853 Mã lực
Nơi ở
Trên mặt đất, dưới bầu trời
305/gocart
Cụ Bụp sửa giúp em. Em nhận PCN : Nguyễn An Ninh - 168 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh.
DT 0913 267 357.
 

brighter8

Xe máy
Biển số
OF-94555
Ngày cấp bằng
9/5/11
Số km
50
Động cơ
5 Mã lực
Em xin đăng ký lại
STT của em: 366
Họ và Tên: Dương Huy Hoàng
Địa chỉ: Số 6B, Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội
DTDD: 0945 80 08 80
Số lương đặt: 01 Logo
Số Bút toán: [FONT=&quot]FT/13281/447598006
[/FONT]Báo cáo Tài chính: 08/10/2013 NICK BRIGHTER8 OF-94555-DANG KY 01 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013 / FT13281447598006 150,000 62,189,424 In
Cụ gửi hàng theo địa chỉ trên cho em với nhé, thanks
 

phan huyen nhi

Xe điện
Biển số
OF-67511
Ngày cấp bằng
2/7/10
Số km
3,109
Động cơ
32 Mã lực
Nơi ở
Thanh Xuân - HN
Báo cáo các bác, chi hội TVC chúng em xin được ủng hộ chương trình Pa Ủ 2013 số tiền 10 triệu đồng. Em đã chuyển khoản vào tài khoản của bác Châu chấu, chắc ngày mai tiền mới nổi do khác hệ thống ạ (em chuyển VCB)
Chúc chương trình thành công để các em bé trên Pa Ủ sớm có thêm nhiều niềm vui mới.
 

chauchau

Chã!
Biển số
OF-1134
Ngày cấp bằng
4/8/06
Số km
3,969
Động cơ
80 Mã lực
Báo cáo tài khoản ngân hàng 25.10.2013

Số dư báo cáo trước: 345,726,524
Số dư báo cáo kỳ này: 416,846,524

===

24/10/2013 B/O:TRAN HOANG HONG GIANGPHONG 405 B21 KHU KIM LIEN DONG DACTY CP VINA CONEX 6 995213102401214 - NICK GIAN GSUKI BIENSO OF 5616 DAT MUA LOGO O F, SO LUONG 01 CHIEC / FT13297A02000670 100,000 416,846,524 In

24/10/2013 Mo toet 2710 chuyen tien ung ho Pa U trong thot ban May Loc Nuoc tai Cho gioi / FT13297092718688 2,000,000 416,746,524 In

24/10/2013 HOANG THANH TRA Nick: T.hoang bien so OF- 207384 u ng ho Chuong trinh Pa U 2013 / FT13297A05000133 500,000 414,746,524 In

24/10/2013 PHAN THI LAM HONG Chi hoi OF TVC chuyen tien ung ho Pa U 2013 / FT13297A05000076 10,000,000 414,246,524 In

23/10/2013 B/O:TRINH HAI TC:Z77600041.zhiguly ung ho pa u / FT13296A01001722 3,000,000 404,246,524 In

23/10/2013 B/O:LE MINH NGUYET TC:982300023.LE MINH NGUYET NT ND : BLUE HANUL UNG HO PA U / FT13296A01001385 200,000 401,246,524
In

23/10/2013 B/O:TRAN QUANG THAI TAI GIA OF-1100 66 DANG KY 01 LOGO SUOI AM PAU 2013 / FT13296A01001396 120,000 401,046,524 In

22/10/2013 B/O:THAI NGOC QUYETTT KHAO SAT XOM 6 DONG NGAC- TU LIEM 99521310220182 7 - NICK GAUBONG04 OF201544 DANG KY 01 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013 / FT13295A02000754 120,000 400,926,524 In

22/10/2013 NGUYEN DUC LAM Nick : OF-71675 - DANG KY 05 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013. / FT13295A05000367 500,000 400,806,524 In

22/10/2013 VU THANH TRUNG nick fishbed4 dang ky 01 logo otof un suoi am Pa U 2013 / FT13295A05000088 150,000 400,306,524 In

22/10/2013 THE QUEEN 92070 DAT 12 CAI LOGO PA U BAO GOM PHI VC NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 1110000 / TT1329505057 1,110,000 400,156,524 In

22/10/2013 PHAM HUY QUANG SO CMND 142025291 NOP TIEN VAO TAI KHOAN NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 200000 / TT1329502923 200,000 399,046,524 In

22/10/2013 Tien nhuan Camera thang 7 - Libor chuyen cho quy tu thien / FT13295121863066 150,000 398,846,524 In

21/10/2013 NGUYEN TUAN ANH berryfun OF-33626 DANG KY 01 LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013. / FT13294A05000720 100,000 398,696,524 In

21/10/2013 Dang ky mua logo Otofun suoi am PA U 2013 / FT13294830087417 100,000 398,596,524 In

21/10/2013 CAO THI QUYNH ANH SO CMND 145344222 NGUYEN MANH THANG HOAN TRA TIEN TAM UNG DIPAU DOT 1 NGUYEN HOANG CUONG SO TIEN NOP 50000000 / TT1329413874 50,000,000 398,496,524 In

21/10/2013 PHAM QUANG TUAN Mazda club 22 logo + Van chuyen HN / FT13294A05000262 2,010,000 348,496,524 In

21/10/2013 B/O:NGUYEN DINH THIBIDV BAC KANTO 9 B -P.DUC XUAN 995213102100831 - THA NH TRUNG OF 14436 DANG KY SO LUONG 2 CAI LOGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013 / FT13294A02000232 250,000 346,486,524 In

21/10/2013 B/O:LAI THANH SON (RmNo: 0312131020 1075) CAODAN OF-139726 DANG KY 02 L OGO OTOFUN SUOI AM PA U 2013. (NHH: TECHCOMBANK HA NOI (HN)-) / FT13294A01000042 250,000 346,236,524 In

21/10/2013 NICK MCQEENGT40; OF-33328 - DANG KY 2 LOGO SUOI AM PA U 2013 / FT13294597978385 260,000 345,986,524 In

====

Báo cáo cuối kỳ trước:

18/10/2013 B/O:NGUYEN THI BICH HANH HANH CUN - SUOI AM PA U 2013 / FT13291A01000269 500,000 345,726,524
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top