[Funland] Bình chọn 11 ảnh vòng chung kết - chủ đề "Ùn tắc giao thông" chào mừng SN OF11

Cụ mợ vốt cho ảnh nào dưới đây (mỗi nick vốt 1 ảnh, không thay đổi được vốt)


  • Tổng bình chọn
    742
  • Thời gian đóng: .

N68

Chã!
Biển số
OF-1734
Ngày cấp bằng
28/9/06
Số km
3,819
Động cơ
3,980 Mã lực
Cụ cho e hỏi, e không thể tham gia gala thì nhận giải ở đâu ạ? Thời gian e eo hẹp lắm, về đến HN thì muộn 7 8h tối rồi.
Có thông báo ở thớt bên kia rồi mà cụ

Cám ơn các cụ mợ đã hưởng ứng cuộc thi :x

Kính mời các cụ mợ đã gửi ảnh dự thi (theo danh sách dưới đây) liên hệ với OTV (trước ngày 24/6/2017) để nhận quà tặng (logo) từ diễn đàn: @};-
Vui lòng liên hệ:
Văn phòng OTV
Địa chỉ: Tầng 7 - số 78 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐT: 0435558066 (Gặp Ms. Hải hoặc Ms Thủy)

1 ./ Vịtcỏ73 - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/#post-35522479
2 ./ hongha117 - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/#post-35522683
3 ./ Gerry - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/#post-35523262
4 ./ sontung2402 - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35523442
5 ./ dmdviet - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35523678
6 ./ luuha_bqp - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35524358
7 ./ cuty90tb - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35524593
8 ./ quangsot - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35524856
9 ./ fly - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35525096
10 ./ ktsNghia - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35526049
11 ./ Nhật Hân - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35529708
12 ./ echnikj - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35529719
13 ./ Vịt Vân Đình - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35529873
14 ./ BMW735 - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35531240
15 ./ lucthithang - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-2#post-35531250
16 ./ NASAHADU - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-3#post-35535674
17 ./ dixeom - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-3#post-35536341
18 ./ Ut.Minh - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-3#post-35536560
19 ./ turion - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-3#post-35536975
20 ./ tvdung - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-3#post-35538178
21 ./ focus_S - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-3#post-35538220
22 ./ Mạnh Hiếu - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-3#post-35541068
23 ./ Sherlocker - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-3#post-35541365
24 ./ peidemeng - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-4#post-35547524
25 ./ nghiã279 - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-4#post-35550053
26 ./ mensayhonviet - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-4#post-35550709
27 ./ noicomdien - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-4#post-35552447
28 ./ who_am_i_178 - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-4#post-35552684
29 ./ muadem - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-4#post-35554195
30 ./ 1088_gha - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-4#post-35555700
31 ./ VIKING_VT - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-5#post-35564385
32 ./ noinhocodon - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-5#post-35566839
33 ./ thaihana - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-5#post-35569011
34 ./ tranthanhepu - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-5#post-35574449
35 ./ vantruongdia - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-5#post-35576184
36 ./ Tuntunni - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-5#post-35578799
37 ./ pbtuan - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35579458
38 ./ Bé Kính Cận - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35587178
39 ./ dovanhiep - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35597748
40 ./ love_mariomo - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35601593
41 ./ my dinh - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35602785
42 ./ _MQ_ - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35612031
43 ./ diarrhoea81 - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35619609
44 ./ VIKO L - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35625583
45 ./ TranKienGemini - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35626802
46 ./ Ford Ranger No1 - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-6#post-35627355
47 ./ Già bà - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-7#post-35631803
48 ./ Chàng trai thu họ - link ảnh https://www.otofun.net/threads/cuoc-thi-anh-chuc-mung-sinh-nhat-lan-thu-11-dien-dan-otofun-chu-de-un-tac-giao-thong.1209410/page-7#post-35631806
 

N68

Chã!
Biển số
OF-1734
Ngày cấp bằng
28/9/06
Số km
3,819
Động cơ
3,980 Mã lực
Cập nhật ngày trao giải:

11 thành viên có ảnh lọt vào vòng bình chọn nhận được bộ quà tặng bao gồm: 1 mũ + túi cứu thương + logo Otofun

37 thành viên có ảnh dự thi không lọt vào vòng bình chọn được tặng 1 logo Otofun


Thông tin trao giải, quà tặng

- Buổi trao giải diễn ra vào 10h ngày chủ nhật (25/6) tại Garafun Café – số 5 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội

- Đối với các cụ/ mợ ở xa, vui lòng liên hệ với văn phòng OTV Media (tầng 7 – số 78 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – HN), đt 043.555.8066 (gặp Ms Thủy), hoặc pm thông tin cho nick csmeoden để đăng ký thông tin gửi quà tặng (chi phí chuyển phát do cụ/ mợ thanh toán)

Chúc mừng các cụ/ mợ đã tham gia chương trình và trúng giải.

Hẹn gặp lại các cụ/ mợ tại các chương trình sau của Otofun.


Trân trọng!
 

_MQ_

Xe buýt
Biển số
OF-372338
Ngày cấp bằng
2/7/15
Số km
710
Động cơ
4,418 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Xó
Xin chân thàn cảm ơn các cụ mợ đã xem và ủng hộ ảnh của 11 thành viên bọn em ạ :D :x :x :x Đặc biệt là những thành viên đã bình chọn cho ảnh số 10 của em :-* :-* :-*
 

Vuithoima

Xe tải
Biển số
OF-154819
Ngày cấp bằng
31/8/12
Số km
397
Động cơ
4 Mã lực
Nơi ở
Thai Nguyen
Cập nhật ngày trao giải:

11 thành viên có ảnh lọt vào vòng bình chọn nhận được bộ quà tặng bao gồm: 1 mũ + túi cứu thương + logo Otofun

37 thành viên có ảnh dự thi không lọt vào vòng bình chọn được tặng 1 logo Otofun


Thông tin trao giải, quà tặng

- Buổi trao giải diễn ra vào 10h ngày chủ nhật (25/6) tại Garafun Café – số 5 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội

- Đối với các cụ/ mợ ở xa, vui lòng liên hệ với văn phòng OTV Media (tầng 7 – số 78 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – HN), đt 043.555.8066 (gặp Ms Thủy), hoặc pm thông tin cho nick csmeoden để đăng ký thông tin gửi quà tặng (chi phí chuyển phát do cụ/ mợ thanh toán)

Chúc mừng các cụ/ mợ đã tham gia chương trình và trúng giải.

Hẹn gặp lại các cụ/ mợ tại các chương trình sau của Otofun.


Trân trọng!
BTC kính mời các cụ mợ trong nick top 11 đến tham dự buổi trao giải diễn ra vào ngày 10h chủ nhật (25/6) tại Garafun Càfe - số 5 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội

muadem Chàng trai thu họ _MQ_ dmdviet noicomdien NASAHADU focus_S Sherlocker dovanhiep BMW735 love_mariomo
Cụ/ mợ vui lòng confirm thông tin tham dự để BTC có thể tiếp đón được tốt nhất nhé. Chúc mừng các cụ/ mợ đã giành giải cao nhất của chương trình

Thông báo này thay cho giấy mời.
 

BMW735

Xe tăng
Biển số
OF-4421
Ngày cấp bằng
25/4/07
Số km
1,505
Động cơ
12 Mã lực
BTC kính mời các cụ mợ trong nick top 11 đến tham dự buổi trao giải diễn ra vào ngày 10h chủ nhật (25/6) tại Garafun Càfe - số 5 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội

muadem Chàng trai thu họ _MQ_ dmdviet noicomdien NASAHADU focus_S Sherlocker dovanhiep BMW735 love_mariomo
Cụ/ mợ vui lòng confirm thông tin tham dự để BTC có thể tiếp đón được tốt nhất nhé. Chúc mừng các cụ/ mợ đã giành giải cao nhất của chương trình

Thông báo này thay cho giấy mời.
Em ở tỉnh và rất bận không thể đến tham gia nhận quà được thì làm thế nào cụ csmeoden?
 

Vuithoima

Xe tải
Biển số
OF-154819
Ngày cấp bằng
31/8/12
Số km
397
Động cơ
4 Mã lực
Nơi ở
Thai Nguyen
Em ở tỉnh và rất bận không thể đến tham gia nhận quà được thì làm thế nào cụ csmeoden?
Cụ vui lòng pm địa chỉ, sdt và thông tin người nhận giúp em nhé.
BTC sẽ chuyển phát tới địa chỉ của cụ, cụ chỉ cần thanh toán phí ship cho bên chuyển phát thôi ah.
 

muadem

Xe lăn
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
12,596
Động cơ
76,619 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
BTC kính mời các cụ mợ trong nick top 11 đến tham dự buổi trao giải diễn ra vào ngày 10h chủ nhật (25/6) tại Garafun Càfe - số 5 Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Hà Nội

muadem Chàng trai thu họ _MQ_ dmdviet noicomdien NASAHADU focus_S Sherlocker dovanhiep BMW735 love_mariomo
Cụ/ mợ vui lòng confirm thông tin tham dự để BTC có thể tiếp đón được tốt nhất nhé. Chúc mừng các cụ/ mợ đã giành giải cao nhất của chương trình

Thông báo này thay cho giấy mời.
Em sẽ có mặt đầy đủ và đúng giờ, thậm chí là trước giờ nếu BTC cần.
Tks!
 

_MQ_

Xe buýt
Biển số
OF-372338
Ngày cấp bằng
2/7/15
Số km
710
Động cơ
4,418 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội Xó
Ô, vào chủ nhật này ạ, cuối tuần e lại bận ngao du Bắc Cạn rồi :( BTC bố trí để ở vp OTV giúp em, sang tuần e đến lấy ạ :D
 

lucthithang

Xe buýt
Biển số
OF-326644
Ngày cấp bằng
10/7/14
Số km
917
Động cơ
432 Mã lực
Nơi ở
11 Nguyễn Quý Đức-Thanh Xuân-Hà Nội
Có thông báo ở thớt bên kia rồi mà cụ
Dạ em xin lỗi vì làm phiền cụ chã, đợt vừa rồi gia đình có chút việc nên em ít online, đến hôm nay lại quá thời gian mất rồi, cụ chã làm ơn cho em hỏi mai em liên hệ có còn kịp không ạ, cảm ơn cụ chã
 

swtakagi

Xe hơi
Biển số
OF-514662
Ngày cấp bằng
7/6/17
Số km
155
Động cơ
47 Mã lực
Tuổi
33
Mấy ảnh vote cao, các cụ chụp đẹp quá
 

N68

Chã!
Biển số
OF-1734
Ngày cấp bằng
28/9/06
Số km
3,819
Động cơ
3,980 Mã lực
Dạ em xin lỗi vì làm phiền cụ chã, đợt vừa rồi gia đình có chút việc nên em ít online, đến hôm nay lại quá thời gian mất rồi, cụ chã làm ơn cho em hỏi mai em liên hệ có còn kịp không ạ, cảm ơn cụ chã
Mái thoải cụ ơi :)
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top