Câu chuyện của một du học sinh Nhật Bản (2016 - 2020)

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
Dạo chơi trong khuôn viên bảo tàng Tokyo Metropolitan Teien.

IMG_3063.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3064.jpg


IMG_3065.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3066.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3067.jpg


IMG_3068.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3070.jpg


IMG_3069.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
Những chú cá Koi thấp thoáng dưới tàn lá rụng.

IMG_3074.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3072.jpg


IMG_3075.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3071.jpg


IMG_3073.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
Những góc lá đỏ khác ở khuôn viên bảo tàng.

IMG_3076.jpg


IMG_3077.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3080.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3078.jpg


IMG_3079.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3081.jpg


IMG_3082.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3083.jpg


IMG_3084.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
Ngôi nhà mang đặc trưng của kiến trúc Nhật Bản, thấp thoáng dưới tán lá đỏ.

IMG_3085.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3086.jpg


IMG_3087.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
IMG_3088.jpg


IMG_3089.jpg
 

Jochi Daigaku

Xe trâu
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
32,381
Động cơ
85,766 Mã lực
Tuổi
23
Nơi ở
Tokyo
Cổng chính đi vào nhà.

IMG_3090.jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top