Câu chuyện của một du học sinh Nhật Bản (2016 - 2020)

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Bức tượng Abraham Lincoln ngồi uy nghi trong nhà tưởng niệm, chiều cao toàn bộ bức tượng là 5,8m.


 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Từ Nhà tưởng niệm Lincoln nhìn về Tháp Bút chì.


 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Tháp Bút chì trong ánh hoàng hôn.

 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Đài tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ II trong ánh hoàng hôn.


 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Đứng từ Đài tưởng niệm WW2 nhìn về phía Nhà tưởng niệm Lincoln.


 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Màn đêm buông xuống Washington DC.


 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Vị Tổng thống thứ mười sáu của Mỹ vẫn uy nghi và trầm ngâm.


 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Rời Nhà tưởng niệm Lincoln, chúng cháu đi về hướng Nhà tưởng niệm Jefferson.


 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Nhà tưởng niệm Thomas Jefferson, vị Tổng thống thứ ba của nước Mỹ.

 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Tượng đài Thomas Jefferson trong Nhà tưởng niệm.

 

Jochi Daigaku

Xe ngựa
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
28,805
Động cơ
71,551 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 
Thông tin thớt
Đang tải
Top