Câu chuyện của một du học sinh Nhật Bản (2016 - 2020)

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Tác phẩm: Quý bà Doria (Rubens).


 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Hoàng hôn trên phố ở Washington DC.

 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Nhà tưởng niệm Lincoln, một công trình được xây dựng để tưởng niệm Abraham Lincoln, Tổng thống thứ mười sáu của Mỹ. Bao quanh nhà tưởng niệm là hàng cột 36 chiếc, tượng trưng cho 36 bang nước Mỹ trong thời gian Lincoln làm Tổng thống.


 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Bức tượng Abraham Lincoln ngồi uy nghi trong nhà tưởng niệm, chiều cao toàn bộ bức tượng là 5,8m.


 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Từ Nhà tưởng niệm Lincoln nhìn về Tháp Bút chì.


 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Tháp Bút chì trong ánh hoàng hôn.

 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Đài tưởng niệm Chiến tranh thế giới thứ II trong ánh hoàng hôn.


 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Đứng từ Đài tưởng niệm WW2 nhìn về phía Nhà tưởng niệm Lincoln.


 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Màn đêm buông xuống Washington DC.


 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Vị Tổng thống thứ mười sáu của Mỹ vẫn uy nghi và trầm ngâm.


 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo 

Jochi Daigaku

Xe ba gác
Biển số
OF-456402
Ngày cấp bằng
26/9/16
Số km
24,789
Động cơ
29,325 Mã lực
Tuổi
22
Nơi ở
Tokyo
Rời Nhà tưởng niệm Lincoln, chúng cháu đi về hướng Nhà tưởng niệm Jefferson.


 
Thông tin thớt
Đang tải
Top