[Funland] Cùng xiên 1/2 Vịt qua IP XS Max

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
14,667
Động cơ
426,345 Mã lực
Như tiêu đề cccm cùng xiên 1/2 con vịt qua ống kính ip xs max để em có dịp coi lại các khoảnh khắc em ghi lại trên đường nha.

Em demo với một vài shot hình trên Ba Bể- Cao Bằng- Mèo Vạc- Trùng Khánh- Thác Bản Giốc đã nhé:

ACF7669E-30DA-4D20-BEF3-A26E6C63FBB7.jpeg
090A00AD-4481-4161-8B8C-FFE33E7F0AC7.jpeg
0C461365-1D06-4B12-A1FB-28FD09794094.jpeg
FDDF521D-3A1E-4B52-A0E8-8A8D6962E066.jpeg
5A19D9BC-C62E-4A86-845C-1510A9FCB1AD.jpeg
905A7CCE-CF9C-438D-82F8-E42E8F6C98F8.jpeg
73128696-A24E-4D64-A4AC-2F2141EFEAF8.jpeg
DADCF80F-3164-4EF5-B697-3EC3D69119F0.jpeg
33E2F32F-655E-43A2-98B7-47DE11867C70.jpeg
B9C286F8-69B3-464A-86B9-C582820964D5.jpeg
C5ADEEFD-99FF-42E8-BCE8-3DCE14B008F7.jpeg
8D4856CF-1C9F-4729-9727-6E0D311E9B01.jpeg
4478716D-096C-49E4-AA61-5A2EA163B3F5.jpeg
E0C63133-AEE9-4897-BDDC-109A5AC8368B.jpeg
931C6D23-A4CD-4F10-8224-85D7A9A9AC49.jpeg
C18A9354-C288-4052-A6F7-7ABDF42F5ACE.jpeg
DA700D08-8B14-42CF-98BB-28A2915AE4D9.jpeg
6A19B7F6-5E92-460C-8B3A-D0687880DD7E.jpeg
072A47E7-EEA9-425B-BB67-776D648DCD49.jpeg
ED992A9A-680F-4553-96BD-80ADBDB31548.jpeg
3DF32AC7-C32E-4B7D-8786-77FC86D1261F.jpeg
AB0F9260-789E-4F4B-906B-B8DB79ADC951.jpeg
D09B8314-936F-4ECF-8F37-8E32A8AFC95D.jpeg
E8693D45-1999-4C3B-B272-BD284DEB0F15.jpeg
5CCD55D2-1FEC-4673-A30A-C393CEFFACC3.jpeg
9A0A907B-DA62-43FB-960E-39117F9AD34E.jpeg
DC39EB59-308D-4BE2-9BBA-F78EFB09819A.jpeg
96DB0D3A-EC1B-4D08-B99D-3AB1934E97C7.jpeg
48298D31-D9AD-421E-94C7-27DFCD61A691.jpeg
CF65074D-A2A5-4DBE-BE91-C904449F6386.jpeg
 

butchikim

Xe ba gác
Biển số
OF-55660
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
20,969
Động cơ
652,616 Mã lực
Nơi ở
...là đảo xa
Xanh mướt cụ nhỉ
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
14,667
Động cơ
426,345 Mã lực

butchikim

Xe ba gác
Biển số
OF-55660
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
20,969
Động cơ
652,616 Mã lực
Nơi ở
...là đảo xa
1656469186840.png

1656469298798.png

Góp mấy ảnh mướt thủ đô mấy hôm trước ;))
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
14,667
Động cơ
426,345 Mã lực
Đây là một vài hình ảnh em chụp tại Huế:

BFC9B237-05FB-48DF-8823-8B11538C3466.jpeg
DE463E18-CC37-4738-96F4-C67DB213806C.jpeg
6E90B0F0-CEAD-4944-90B2-5593AFF72CD6.jpeg
40353B93-2990-460C-BF1C-79F83105AE6E.jpeg
C26A6584-2884-457C-A5A0-780EBCC4DAE8.jpeg
5E8BF84A-6F98-4C99-9EAE-2F3763231AF8.jpeg
71B1ECAF-6385-45E4-B7D6-F9222D8A0825.jpeg
6B392D6C-4948-4A27-96BC-07D666A159DA.jpeg
E051A71D-7ED9-4182-8CFA-7E3BE5688266.jpeg
AB5BD879-1F1C-49D4-A283-F2778B6D0293.jpeg
BD368002-4F5C-4983-B379-7FFFBADD3F34.jpeg
0F01E2E7-40B8-44A5-98F7-3CFCF4B33B26.jpeg
EE517044-979B-4B55-8A8F-2BC71CFB3963.jpeg
F8241067-EC77-4684-9162-DF6647E3AA1F.jpeg
6CD4063E-CAB1-42B9-901D-19D1C94D9185.jpeg
0FEF851F-F4F3-4C0F-B1D5-06D55EF300F4.jpeg
28DE601B-B697-402E-87DA-F5C3AD2D2244.jpeg
329475D5-908E-432B-B2FD-9A1B9EA41BF6.jpeg
0DBF51C5-94E5-4660-AFFD-5333877A738A.jpeg
344A724C-D0AD-48CE-A7EA-7009A11F4F02.jpeg
E7F18FCB-E7EE-46B2-A0A8-0F13F5532B64.jpeg
A1A1AFAE-C25B-4781-A75F-E5A44DF9F4FE.jpeg
085616F8-756E-465D-920E-C34FE8B71228.jpeg
C3CAB4D6-101E-49E5-826F-038C9BF6F03E.jpeg
B5E3E116-0D53-4FC6-B712-6C37BB814042.jpeg
1E8F1AF9-7376-43CE-B276-774F731E2055.jpeg
2874E80C-77E7-4714-A3D4-EDC3670125EE.jpeg
B64ED1A6-BD39-48FE-A296-E4FB0F25487B.jpeg
07604A02-CBBF-48A7-AC77-72EA6CC30BC2.jpeg
6ACADAC7-A6FE-453D-A1E2-C17C8561E814.jpeg
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
14,667
Động cơ
426,345 Mã lực
Và đây nắng gió Quảng Bình- Biển Bảo Ninh- Nhật Lệ:

7CAB9802-023A-4D94-914F-B469DCD90A23.jpeg
AAF6A2CC-A898-4A17-8D67-1A3EE8F40781.jpeg
9C6CD22A-AB6F-4267-9634-70772807897A.jpeg
06D02CAA-C183-4C6D-9FE8-8B32415A9B03.jpeg
2F09BEDB-6D55-4301-B983-945049A93488.jpeg
20DD73A4-AEAB-4D54-993F-0A50C4FD4944.jpeg
D83621DF-BE25-4632-8D19-DD849938719D.jpeg
68F7B91C-C40F-4A40-A7DD-38441D33885F.jpeg
911C61B4-CD37-4D60-A618-24DD6C04F26D.jpeg
EE0CD0FF-A561-41B2-9CED-DB7C6028FB28.jpeg
B9F14A45-833A-4235-B7AD-6A291B44FD40.jpeg
8926CB4F-E1CC-4486-B0FD-5B83825AA123.jpeg
948C9B4A-14CF-41F8-B0C8-D915A3088F22.jpeg
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
14,667
Động cơ
426,345 Mã lực
Cẩm Thanh- Hội An- Tam Thanh- Tam Kỳ

C684513A-2A32-42FA-BDFE-89EFA916F057.jpeg
45128F52-2447-4375-A699-FB4AEEE6FF62.jpeg
A6868201-2294-4E53-8B4A-6746E1083767.jpeg
A9E4D6F7-6C15-4F0F-9D7B-147CC8D33074.jpeg
BA40FDA5-641C-4AE5-9003-85C2A6019DDA.jpeg
01C6B8B5-E177-49E5-8093-4240789AAF72.jpeg
C8B4ABCA-FB2F-4C94-97F6-B678E2CEF95B.jpeg
AA13A5EA-D6E6-4595-A34E-98789C70D498.jpeg
6E6B2A14-AC9F-4104-9B9D-B3B9B4201C25.jpeg
E9C670EA-5448-4C2B-8F79-7AAF2D2F7A5C.jpeg
C549D8DE-E3E8-49FA-B6CC-0E7A5646A371.jpeg
E649CD73-FA52-48AF-8624-11E8FDE85A37.jpeg
597D9BE8-F9B7-426F-8847-105DB1D768DC.jpeg
BDF52FF5-9BB9-4435-84D9-F87A97467C17.jpeg
C43B9A56-2075-4761-B09A-ADFE3DCCD0F5.jpeg
6102E2CB-CE15-4B99-9E2F-C7B12607850C.jpeg
9B75329A-F5AA-4982-8B5F-E9CD7B1E79FD.jpeg
521A394C-E607-469A-9A5E-A1E5333E5AD1.jpeg
1FE12C21-5507-4F37-AF0C-A7054A388CCD.jpeg
8891CA41-AE61-4F32-8963-FCBB25050C56.jpeg
156A8D77-D2E0-4D84-8A39-10CCE50D223D.jpeg
BC012E52-A25A-48DD-A674-6EFAD21F491B.jpeg
6BC2CABB-C8D6-479B-A307-9E97AEFFC5BC.jpeg
F5DA9CF3-5B0E-4227-8240-5411CAEBF3FA.jpeg
1896301E-0709-4A5C-88FA-6854309C5289.jpeg
8670E54D-D34D-4043-810D-DBDB067775F7.jpeg
5D2420C6-5D6B-436D-B8A3-F6A09781A6F5.jpeg
45351B6D-DCCD-4C0E-B35F-EA8E7B89A057.jpeg
C26B2E5C-5B0C-41A2-92E3-44A70855318C.jpeg
514FD2C7-3C90-4822-AC8E-0C59FB29D2FE.jpeg
 

Titfolo

Xe đạp
Biển số
OF-720166
Ngày cấp bằng
14/3/20
Số km
21
Động cơ
78,383 Mã lực
Ảnh đẹp quá cụ ạ
 

sundaica

Xe đạp
Biển số
OF-612217
Ngày cấp bằng
27/1/19
Số km
31
Động cơ
119,581 Mã lực
Tuổi
30
Như tiêu đề cccm cùng xiên 1/2 con vịt qua ống kính ip xs max để em có dịp coi lại các khoảnh khắc em ghi lại trên đường nha.

Em demo với một vài shot hình trên Ba Bể- Cao Bằng- Mèo Vạc- Trùng Khánh- Thác Bản Giốc đã nhé:

ACF7669E-30DA-4D20-BEF3-A26E6C63FBB7.jpeg
090A00AD-4481-4161-8B8C-FFE33E7F0AC7.jpeg
0C461365-1D06-4B12-A1FB-28FD09794094.jpeg
FDDF521D-3A1E-4B52-A0E8-8A8D6962E066.jpeg
5A19D9BC-C62E-4A86-845C-1510A9FCB1AD.jpeg
905A7CCE-CF9C-438D-82F8-E42E8F6C98F8.jpeg
73128696-A24E-4D64-A4AC-2F2141EFEAF8.jpeg
DADCF80F-3164-4EF5-B697-3EC3D69119F0.jpeg
33E2F32F-655E-43A2-98B7-47DE11867C70.jpeg
B9C286F8-69B3-464A-86B9-C582820964D5.jpeg
C5ADEEFD-99FF-42E8-BCE8-3DCE14B008F7.jpeg
8D4856CF-1C9F-4729-9727-6E0D311E9B01.jpeg
4478716D-096C-49E4-AA61-5A2EA163B3F5.jpeg
E0C63133-AEE9-4897-BDDC-109A5AC8368B.jpeg
931C6D23-A4CD-4F10-8224-85D7A9A9AC49.jpeg
C18A9354-C288-4052-A6F7-7ABDF42F5ACE.jpeg
DA700D08-8B14-42CF-98BB-28A2915AE4D9.jpeg
6A19B7F6-5E92-460C-8B3A-D0687880DD7E.jpeg
072A47E7-EEA9-425B-BB67-776D648DCD49.jpeg
ED992A9A-680F-4553-96BD-80ADBDB31548.jpeg
3DF32AC7-C32E-4B7D-8786-77FC86D1261F.jpeg
AB0F9260-789E-4F4B-906B-B8DB79ADC951.jpeg
D09B8314-936F-4ECF-8F37-8E32A8AFC95D.jpeg
E8693D45-1999-4C3B-B272-BD284DEB0F15.jpeg
5CCD55D2-1FEC-4673-A30A-C393CEFFACC3.jpeg
9A0A907B-DA62-43FB-960E-39117F9AD34E.jpeg
DC39EB59-308D-4BE2-9BBA-F78EFB09819A.jpeg
96DB0D3A-EC1B-4D08-B99D-3AB1934E97C7.jpeg
48298D31-D9AD-421E-94C7-27DFCD61A691.jpeg
CF65074D-A2A5-4DBE-BE91-C904449F6386.jpeg
đẹp quá ạ
 

Nhimtiu

Xe lăn
Biển số
OF-210290
Ngày cấp bằng
16/9/13
Số km
14,667
Động cơ
426,345 Mã lực
Em thêm chút ảnh khác từ dọc Qui Nhơn vào phía Nam. Mấy ảnh dưới đây là ở bãi Xép và khu Trung Lương chỗ bãi tắm Cánh Tiên. Nước trong vắt và ngồi trên cao ngắm xuống cũng khá chill cccm ạ:

F48FADFB-5320-4C80-9A14-AD94D601F64F.jpeg

8EE01E5C-C872-4916-9FD5-EC41E076FE82.jpeg
94ABF954-005F-4607-9E54-096F618D5CD4.jpeg


AF063E73-68C5-40A5-97CF-BB562EB6B6A4.jpeg
35C02543-48D3-47F9-A866-F26B925B1682.jpeg
F4AC4C0D-85AD-4A78-B353-9D3914E0EEFC.jpeg
7506E64D-3B18-40C2-9693-15680CE92F70.jpeg
6246E7EC-41AF-4CA0-86D2-9E672D5B1532.jpeg

F2914862-2173-43EA-955C-B8C88472350D.jpeg
65E17D06-477F-4801-82D8-F661A02A6A8B.jpeg


1DCB8105-0C4D-45CD-98B3-80A9085D94D5.jpeg


BE1FDC98-01F9-4194-9201-034E0930AE80.jpeg
4500945A-5AF4-4808-9C29-6180B3C584B6.jpeg
4850D36D-ABA6-4FAC-B483-CE0605924AFA.jpeg


02B09F95-A48B-418D-8226-AC0D67EF3CC7.jpeg

D548F628-CDD6-4F99-ACA8-5BD7B1DEDE39.jpeg
3ACD0176-2278-4D88-AC54-B9C6F5CF79B9.jpeg


8ABABDCB-8A23-4A90-BFC5-D936CB6B3206.jpeg
9915F54F-C2F0-4F01-8C91-F2778511A9A7.jpeg
8F88DC6C-9A69-4C22-A28F-E542C4D620EE.jpeg
9AAF81F4-6A3C-40BA-9741-95D9C0B3D9A6.jpeg
5B8BAE84-28A9-45A8-84EC-790D6B15A089.jpeg
3D8202F1-8035-415F-A5DA-0D3FD977070A.jpeg
65A5EA62-F877-4D1C-A2C9-FAC03C10D7AE.jpeg
 

huyhuy269

Xe hơi
Biển số
OF-805836
Ngày cấp bằng
27/2/22
Số km
102
Động cơ
6,941 Mã lực
các cụ nhà mình chụp nhiều ảnh đẹp thật, vuốt xem mỏi tay
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top