[Funland] Cuộc đảo chính ở Liên Xô tháng 8-1991 (MỚI)

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_46).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_47).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_48).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_49).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_50).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_51).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_52).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_53).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_54).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_55).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_56).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_57).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_58).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_59).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_60).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (2_61).jpg
 

tromtrau

Xe điện
Biển số
OF-13219
Ngày cấp bằng
16/2/08
Số km
3,600
Động cơ
45,670 Mã lực
Các cụ cho em hỏi lá cờ Nga có từ bao giờ ? Và có được dùng khi còn nằm trong Liên bang Xô Viết ko ?
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
Các cụ cho em hỏi lá cờ Nga có từ bao giờ ? Và có được dùng khi còn nằm trong Liên bang Xô Viết ko ?
15 nước Cộng hoà XHCN trong Liên bang Xô Viết đều có cờ và quốc huy riêng, không cứ gì Liên bang Nga
Hiến pháp Liên Xô nói rằng các nước tình nguyện gia nhập Liên bang Xô Viết và có quyền rút ra khỏi Liên bang Xô Viết
Chết ở cái chỗ in đậm đó
Lúc Liên bang Xô Viết khoẻ mạnh, chẳng ông nào dám ho he. Lúc Liên bang Xô Viết ốm nặng thập tử nhất sinh, không đủ sức vung ba toong được nữa thì....sinh chuyện. Đơn giản thôi mà
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (4).jpg

24-8-1991 – hơn 100.000 nhân dân Moscow đưa tang những nạn nhân cuộc đảo chính. Ảnh: Georgy Pinkhassov
1991 Đảo chính 1991_8_24 (5).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (6).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (7).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (8).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (9).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (10).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (11).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (12).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (13).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (14).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (15).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (16).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (17).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (19).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (19).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (20).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (21).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (22).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (23).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (24).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (25).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (26).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (27).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (28).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (29).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (30).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (31).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (32).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (33).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (34).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (35).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (37).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (38).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (39).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (40).jpg
 

Ngao5

Xe trâu
Biển số
OF-44803
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
30,362
Động cơ
319,998 Mã lực
1991 Đảo chính 1991_8_24 (41).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (42).jpg
1991 Đảo chính 1991_8_24 (43).jpg
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top