Danh mục 12 loại tài liệu quan trọng, liên quan đến GTĐB

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,367
Động cơ
1,745 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Danh mục 12 tài liệu quan trọng về GTĐB (file PDF)

Bẩm các kụ mợ,

Nhà cháu xin gửi các kụ mợ đường link của 12 loại tài liệu pháp luật cơ bản về GTĐB, cùng các tài liệu tham khảo từ Luật một số nước khác, được nhà cháu lưu tại Google Drive, để các kụ mợ tải về nghiên cứu.
Đồng thời, xin gắn tại đây đường link về 80+ bài viết về Gtđb của nhà cháu, để các kụ khỏi phải mất công tìm.
https://www.otofun.net/threads/of-80-bai-viet-tren-of-cua-ku-bia-sgb345-ve-gtdb.1048998/


1a' - Công ước Viên 1968 về Giao thông Đường bộ (bản dịch tiếng Việt của OF)

https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCWGNzS0NKR1FacFE


1b' - Công ước Viên 1968 về Biển báo và Tín hiệu Đb (bản dịch tiếng Việt của OF, ver 1.1, 2MB)
https://drive.google.com/file/d/1nyjm6hhr9S1SDCCGxt_uOpcnAzFpjuat/view?usp=drivesdk

1a- Công ước Viên 1968 về Giao thông Đường bộ (bản gốc tiếng Anh của LHQ, chưa bao gồm các nội dung đã sửa đổi, thay thế)

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCUUlJbHExZXg1Rk0/edit?usp=docslist_api

1b- Công ước Viên 1968 về Báo hiệu đường bộ (bản gốc Tiếng Anh của LHQ, chưa bao gồm các nội dung đã sửa đổi, thay thế)

- Bản tiếng Anh, 107 trang

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCdExjakc2SnduMk0/edit?usp=docslist_api

- Bản gồm 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây ban nha

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCRWZ5alZjOTJ3OFE/edit?usp=docslist_api


1bb- Công ước Viên 1968 về GTĐB và Báo hiệu Đường bộ (Bản Hợp nhẩt) (bản tiếng Anh của Cộng đồng châu Âu)

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCZ1QwSkVlSmlhQ0k/edit?usp=docslist_api


1c- Luật GTĐB 2008

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCQVBNaTJFaTdMYzA/edit?usp=docslist_api
.
----------------

2- MỚI: Quy chuẩn QC41_2019 Điều lệ Báo hiệu Đường bộ (có hiệu lực từ 1-7-2020, thay thế cho QC41/2016)

2a- Cũ: QC41_2012 Điều lệ Báo hiệu Đường bộ (hết hiệu lực từ 1/11/2016)

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCUzU0UGV5SXVDZ0k/edit?usp=docslist_api

2a' - Hiện hành, sẽ hết hiệu lực từ ngày 1-7-2020
QC41/2016 Điều lệ Báo hiệu đường bộ (Bản in trên Công báo, hình đen trắng)

https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCdUJMbkdfdDdYSk0

2a" - Hiện hành, sẽ hết hiệu lực từ ngày 1-7-2020
QC41/2016 Điều lệ Báo hiệu đường bộ (Bản in màu của Tổng cục Đường bộ, có lỗi phông chữ "ư")


https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCQlQyWU9qUXNCYkk

2a"' - Công văn 8484/BGTVT-KHCN Hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện QC41/2016

https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCTEdQOXVrRHZGbWc


2b- Mới
Nghị định NĐ 100/2019/NĐ-CP về Mức phạt vi phạm trong Gtđb
Các NĐ Cũ, đã hết hiệu lực:

2b' - NĐ46/2016/CP-NĐ về Mức phạt Vi phạm Gtđb (Hết HL từ 1-1-2020)


https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCU25FZGE0M2ZsRXc

Danh mục Ngoại trừ đối với lỗi "không tuân thủ biển báo vạch kẻ" trong NĐ46/2016
https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCaC1DdWRuM2hYUE0

2b''- NĐ171 về Mức phạt Vi phạm GTĐB (Hết HL từ 1-8-2016)
https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCWHlSQmN1YTdqaEk/edit?usp=docslist_api
2b'''- NĐ 107.2014- Sửa đổi Bổ sung NĐ171 về Xử lý VPHC đường bộ, đường sắt (Hết HL từ 1-8-2016)
https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCNUVveV9US3FkNkE/edit?usp=docslist_api


2c- Mới
Thông tư 31/2019/TT-BGTVT về Tốc độ, Khoảng cách phương tiện CGĐB (thay thế cho Thông tư 91/2015)
https://drive.google.com/file/d/1xY3Mne8Pcv1zmHQG1gWJaorBgh6-RdRO/view?usp=drivesdk

(Cũ, hết hiệu lực từ 15/10/2019) Thông tư 91/2015 của Bộ Gtvt về Tốc độ, Khoảng cách phương tiện lưu thông (thay thế cho TT13.2009)

https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCamVtTnF1a2RBQzQ

(Cũ, đã hết hiệu lực) TT 13.2009 về Tốc độ, khoảng cách phương tiện lưu thông
https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCbHQ2QzdWM251bGc/edit?usp=docslist_api


2d- 22 TCN 331-05 Biển chỉ dẫn Đường bộ trên Đường Cao Tốc (hết hiệu lực từ 1/11/2016)

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCdVBIaVZrNG41RWc/edit?usp=docslist_api

2đ- Thông tư 46/2015/TT-BGTVT về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông

https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCZUp1YndnU1RSLTA

Mới

2e- Nghị định 165/2013/NĐ-CP về Quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, tb ktnv được sử dụng để phát hiện VPHC trong Gtđb

https://drive.google.com/file/d/11YPEozIuzb_6Lf88HgCkDWZHafD_rMzu/view?usp=drivesdk

2f- Thông tư 06/2017/TT-BGTVT về Quy trình sử dụng Phương tiện, TB KTNV trong lĩnh vực xử lý vi phạm GTĐB (Súng bắn tốc độ)

https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCSjVpUktkRWdlR1U

----------------

3a- Phương tiện GTDB - Kiểu -Thuật ngữ và Định nghĩa TCVN6211-2003

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCOU85aTg5aG5COTg/edit?usp=docslist_api

3b- TCVN 4054-2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế Rev3

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCaVowYnJkTzBFZlE/edit?usp=docslist_api

3c- TCN 104-2007_2007 BXD - Thiết kế Đường Đô thị

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCOXBFeHpqRDBpanM/edit?usp=docslist_api

3d- TCVN 5729_2012_TK Đường Cao tốc

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCTDhJdFdnYjR3aFU/edit?usp=docslist_api
.

----------------

4a- Luật Xử lý Vi phạm Hành chính

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCdWdHNFNtc0w5Nmc/edit?usp=docslist_api

4b- NĐ81 Hướng dẫn thi hành Luật XL VPHC

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCb1FGb1d4b0pKQ0U/edit?usp=docslist_api

4c- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, số 80/2015/QH13
https://drive.google.com/file/d/11xlkf3kCHqTXXC3yzaY1S8WU588A9LXF

4c'- Nghị định 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết về thi hành Luật ban hành văn bản QPPL
https://drive.google.com/file/d/1dJXlDygqQHEnXTUb702iVZzBT8R1qU1z/view?usp=drivesdk


4d- MỚI
Thông tư 01/2016/TT-BCA
ngày 4/1/2016 của Bộ Công an về Nhiệm vụ, Quyền hạn, Hình thức, Nội dung Tuần tra Kiểm soát của CS GTĐB, thay thế cho TT65:

https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCb1h0cDZ5Z0ZsMUE


(Thông tư 65, đã hết hiệu lực, thay thế bởi TT01/2016/TT-BCA
https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCRG11ekRHU0RrM2M/edit?usp=docslist_api )4e- TT 66_2012_TT-BCA (Dự Thảo, down trên mạng) về Quy trình Tuần tra, Kiểm soát, Xử lý VPHC trong GTĐB

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCZjJkak9xSTRsNFU/edit?usp=docslist_api


4f- Quy trình thực hiện Điều lệnh khi CSGT dừng xe (bài tóm tắt của kụ Bùi Công Chức viết trên OF, được kụ Hoàng Long đăng lại trên FB)

https://www.facebook.com/groups/otofun/permalink/820244501397518/

4g- Thông tư 27/2017/TT-BCA về Quy tắc ứng xử của CAND

https://drive.google.com/open?id=0BzFS2oW0MZYCSzBzakpsakNTRFk
.
----------------


99- Hệ thống Báo hiệu Đường bộ Hoa kỳ (MUTCD 2009), dài 862 trang, rất nhiều hình ảnh, sơ đồ minh họa, do đó tải xuống hơi lâu.

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCMnlvNGEwcUc0bTA/edit?usp=docslist_api

99a- Sổ tay Hướng dẫn Lái xe bang California 2018, Hoa kỳ (Tiếng Việt, để tham khảo)

https://drive.google.com/file/d/1scYriHlsOUmFTfRm2PYhx05_j97OlhYc/view?usp=drivesdk

Carlifornia Driver Handbook, năm 2018:
https://drive.google.com/file/d/1sLIef7R6XTHAYfaAw8JDSdUxkyJnNgqU/view?usp=drivesdk

Bản cũ năm 2013, tiếng Việt:
https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCcEszd2dxckF5akk/edit?usp=docslist_api

99b- Luật GTĐB Nga 2013 ПДД 2013 (tiếng Nga, để tham khảo)

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCWkZSUk1obHJEYkk/edit?usp=docslist_api


.
 
Chỉnh sửa cuối:

contrai9x

Xe tải
Biển số
OF-50087
Ngày cấp bằng
3/11/09
Số km
480
Động cơ
7 Mã lực
Cảm ơn kụ chủ bỏ công sức sắ xếp! Cháu đề nghị min, mod đính bài này lên Sticky để mọi người dễ tham khảo!
 

Mr. Keen

Xe buýt
Biển số
OF-326299
Ngày cấp bằng
8/7/14
Số km
948
Động cơ
4 Mã lực
Thanks cụ Bia. Chúc cụ một năm tốt lành
 

Cut Kit@

Xe tải
Biển số
OF-328899
Ngày cấp bằng
28/7/14
Số km
253
Động cơ
2 Mã lực
Cám ơn cụ vì tài liệu hữu ích ạ
 

suzu37

Xe điện
Biển số
OF-307122
Ngày cấp bằng
9/2/14
Số km
4,978
Động cơ
48 Mã lực
Nhà cháu thấy cụ bia nên bổ sung thêm:

- thông tư của Bộ năm 2009 về tốc độ và khoảng cách giữa các xe cơ giới.

- TCVN về báo hiệu trên đường cao tốc (cái này không có trong QC41 nên có thể có một số biển ... "lạ").

- công ước Viên về giao thông đường bộ.

- công ước Viên về báo hiệu đường bộ. Cái này thì ở mục 1a mà cụ bia dẫn là Báo hiệu đường bộ của các nước thuộc EU xây dựng dựa trên cơ sở Công ước Viên về báo hiệu đường bộ 1968 và đã có những áp dụng riêng, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng nước.
 

DTV

Xe buýt
Biển số
OF-24413
Ngày cấp bằng
19/11/08
Số km
967
Động cơ
331 Mã lực
Hay quá. Cụ thật là kỳ công.
 

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,367
Động cơ
1,745 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Nhà cháu thấy cụ bia nên bổ sung thêm:

1- thông tư của Bộ năm 2009 về tốc độ và khoảng cách giữa các xe cơ giới.

2- TCVN về báo hiệu trên đường cao tốc (cái này không có trong QC41 nên có thể có một số biển ... "lạ").

3- công ước Viên về giao thông đường bộ.

4- công ước Viên về báo hiệu đường bộ. Cái này thì ở mục 1a mà cụ bia dẫn là Báo hiệu đường bộ của các nước thuộc EU xây dựng dựa trên cơ sở Công ước Viên về báo hiệu đường bộ 1968 và đã có những áp dụng riêng, tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh của từng nước.

Cảm ơn kụ Suzu nhé.

1- Nhà cháu đã bổ sung thêm TT13/2009 vào trang đầu tiên của thớt, điểm 2c- TT 13.2009 về Tốc độ, khoảng cách phương tiện lưu thông

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCbHQ2QzdWM251bGc/edit?usp=docslist_api

2- TCVN về Báo hiệu trên đường cao tốc: nếu kụ có link thì gửi cho nhà cháu, để úp bổ sung lên đây nhé.

3- Nhà cháu đã bổ sung 1a- Công ước Viên 1968 về Giao thông Đường bộ (bản gốc tiếng Anh của LHQ)

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCUUlJbHExZXg1Rk0/edit?usp=docslist_api

4- Nhà cháu đã bổ sung 1b- bản gốc tiếng Anh của Công ước Viên về báo hiệu đường bộ, 107 trang

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCdExjakc2SnduMk0/edit?usp=docslist_api

Bản gồm 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Nga, Tây ban nha

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCRWZ5alZjOTJ3OFE/edit?usp=docslist_api
 
Chỉnh sửa cuối:

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,367
Động cơ
1,745 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Cảm ơn kụ Suzu37 nhiều.

Nhà cháu đã cập nhật link lên trang đầu thớt, với tên

2d- 22 TCN 331-05 Biển chỉ dẫn Đường bộ trên Đường Cao Tốc

https://docs.google.com/file/d/0BzFS2oW0MZYCdVBIaVZrNG41RWc/edit?usp=docslist_api
 
Chỉnh sửa cuối:

luckyme

Xe buýt
Biển số
OF-198284
Ngày cấp bằng
12/6/13
Số km
761
Động cơ
4 Mã lực
Em đề nghị bổ sung bản hợp nhất NĐ 107.2014 và 171.2013 này lên: https://drive.google.com/file/d/0B8uiD9GaqEUKVERaUUZVNm9lV2s/view?usp=sharing
Và thông cáo báo chí của Bộ GTVT về NĐ 107.2014: https://drive.google.com/file/d/0B8uiD9GaqEUKcWU5Z1RJTzd3SHc/view?usp=sharing
Em cũng khẳng định lại 1 lần nữa là không có cái nào gọi là CƯV dành cho EU nhé. Các nước EU họ xây dựng riêng các Hiệp định (Agreement) của họ để bổ sung cho CƯV về Traffic và về Road Signs của LHQ thôi. Trong bản mà như cụ suzu37 gọi là bản EU thực chất là họ chỉ thêm các footnote vào để các nước tham gia Hiệp định của EU hoặc ai quan tâm có thể tham khảo sang các Điều khoản quy định chi tiết hơn tại HIệp định tương ứng, còn lại không khác gì bản gốc tương ứng (sửa đổi lần 1 năm 1993 và lần 2 năm 2006). Bản Traffic nếu cụ sgb lấy từ em là bản sửa đổi lần 2 năm 2006 từ trang web của UNECE.
Cảm ơn cụ.
 
Chỉnh sửa cuối:

luckyme

Xe buýt
Biển số
OF-198284
Ngày cấp bằng
12/6/13
Số km
761
Động cơ
4 Mã lực
Theo yêu cầu của cụ sgb345, em xin tóm tắt 1 số điểm khác biệt của bản CUV Road Signs gốc do cụ sgb345 gửi và bản sửa đổi năm 2006 trên trang web của UNECE như sau:
Về cơ bản độ dài của 2 CUV là gần như nhau nhưng bản UNECE 2006 dài gấp đôi do có thêm mấy phần như sau: Phần 1: CUV Road Signs gốc và các footnote để tham khảo tới Hiệp định riêng bổ sung cho CUV của riêng EU; Phần Hiệp định của EU cũng được đưa thành 1 Phần riêng, và các Phần về 1 số loại danh sách nữa nên mới dài đến thế.
Tuy nhiên, bản UNECE có 2 điểm ưu việt hơn bản của cụ sgb345 gửi:
1. Nó có đủ cả hệ thống biển báo kèm theo mà bản của cụ sgb345 không có. Nhìn lướt qua thì có khi lượng biển của VN còn nhiều hơn.
2. Hệ thống lại các loại biển báo chứ không để lung tung như ở bản của cụ sgb345. Tức là cũng chia ra các phụ lục như ở QC41 chứ bản của cụ sgb345 nhiều phần có cả các loại biển A, B, C, D tùm lum để chung vào với nhau rất khó theo dõi.
Em gửi lên đây 8 loại biển báo của họ để các cụ tham khảo trước:
Section A
DANGER WARNING SIGNS
Section B
PRIORITY SIGNS
Section C
PROHIBITORY OR RESTRICTIVE SIGNS
Section D
MANDATORY SIGNS
Section E
SPECIAL REGULATION SIGNS
Section F
INFORMATION, FACILITIES OR SERVICE SIGNS
Section G
DIRECTION, POSITION OR INDICATION SIGNS
Section H
ADDITIONAL PANELS
Còn đây là đường link: https://drive.google.com/file/d/0B8uiD9GaqEUKdTNTM2g3VlpUV2M/view?usp=sharing
Em sẽ cố gắng chỉnh sửa phần lời thành 1 bản Word để tiện cho việc dịch thuật sau này. Riêng phần hình vẽ và biển báo do không copy được nên buộc phải sử dụng bản PDF.
Bản CUV về Road Traffic không tích hợp luôn Hiệp định bổ sung của EU nên em gửi luôn đường link kèm theo đây để các cụ tham khảo: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Agreement_road_traffic_EN.pdf
Còn một điều đáng lưu ý nữa là khi tham gia CUV, các nước không nhất thiết phải tuân thủ toàn bộ CUV mà có 2 quyền:
- Reservation: Bảo lưu ý kiến và không thực hiện một vài điều khoản nào đó của Công ước.
- Declaration: TB việc nước mình sẽ thực hiện một vài điều khoản nào đó của Công ước theo cách khác (quy định riêng của nước đó).
 
Chỉnh sửa cuối:

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,367
Động cơ
1,745 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Theo yêu cầu của cụ sgb345, em xin tóm tắt 1 số điểm khác biệt của bản CUV Road Signs gốc do cụ sgb345 gửi và bản sửa đổi năm 2006 trên trang web của UNECE như sau:

...

Còn một điều đáng lưu ý nữa là khi tham gia CUV, các nước không nhất thiết phải tuân thủ toàn bộ CUV mà có 2 quyền:
- Reservation: Bảo lưu ý kiến và không thực hiện một vài điều khoản nào đó của Công ước.
- Declaration: TB việc nước mình sẽ thực hiện một vài điều khoản nào đó của Công ước theo cách khác (quy định riêng của nước đó).
Nhà cháu xin bổ sung thêm ý nữa:
- theo quy định về tính thống nhất của hệ thống biern báo CƯV, khi các nước thành viên quyết định sử dụng một biển báo nào đó từ CƯV, nước đó phải qui định cụ thể trong bộ Luật sở tại, đảm bảo nội dung về biển báo đó trong Luật nước sở tại không có nội dung trái với quy định của biển báo gốc nêu trong CƯV.
sgb345sgb345
 
Chỉnh sửa cuối:

sgb345

Chã!
Biển số
OF-2985
Ngày cấp bằng
5/1/07
Số km
4,367
Động cơ
1,745 Mã lực
Nơi ở
Cầu Sì goòng
Em sẽ cố gắng chỉnh sửa phần lời thành 1 bản Word để tiện cho việc dịch thuật sau này.
Riêng phần hình vẽ và biển báo do không copy được nên buộc phải sử dụng bản PDF.

).
Cảm ơn kụ Luckyme nhiều.

Phàn hình ảnh, khi kụ đã có file text rồi, có ther chụp màn hình các hình ảnh từ bản .pdf gốc, dán vào file text đó luôn. Cách này hay nhất.

Còn nếu không muốn file text nặng quá, có thể chụp màn hình các hình minh họa, úp lên net, sau đó dán đường link vào file text.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top