ĐIỀU LỆ HỘI và ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,253
Động cơ
13 Mã lực
ĐIỀU LỆ HỘI KIA CARENS CLUB

Điều 1.

Kia Carens Club là hội mở gồm các thành viên OF không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, nơi cư trú, học vấn hay chức vụ cao thấp miễn là đủ tuổi công dân, thích FUN, thích giao lưu, thích tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, tự nguyện tham gia, có trách nhiệm, có văn hóa, không vụ lợi, vụ chính trị.

Điều 2. Chức năng chính của hội

1. Tập hợp, tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí lành mạnh, định hướng hoạt động của các nhóm thành viên và trợ giúp kinh nghiệm cho các thành viên trong khuôn khổ các quy định chung của OF và Luật pháp.
2. Bồi dưỡng hoàn thiện văn hóa tham gia giao thông, nâng cao trình độ lái xe an toàn, sử dụng, bảo dưỡng xe.
3. Tham gia các hoạt động chính thức chung của OF, giao lưu với các chi hội khác.
4. Quan tâm chăm sóc lẫn nhau trong đời sống và công việc, bảo vệ quyền lợi của các thành viên của Hội trên diễn đàn phù hợp với các quy định chung.

Điều 3. Các loại hình Hội viên

- Thành viên Online: chỉ online trên mạng, ít có có điều kiện tham gia trực tiếp hoặc chỉ tham gia được 1 số hoạt đông / vui chơi của hội theo ý thích nhu cầu riêng.
- Thành viên đầy đủ hay là thành viên chính thức: tham gia cả online và trực tiếp tham gia các hoạt động tập thể của hội.

Điều 4. Phạm vi hoạt động

Toàn quốc.
- Các hoạt động của Hội có thể được tổ chức tại mọi địa phương trên lãnh thổ Việt Nam.
- Các chi hội có thể được thành lập tại các địa phương.

Điều 5. Quy định chung phải tuân thủ
- Theo nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện
- Tuân thủ Quy định Luật pháp Việt Nam, “Nội quy diễn đàn OTO FUN” và các quy định trong Điều lệ Hội.

Điều 6. Điều kiện hội viên

A. Điều kiện gia nhập

1. Công dân Việt Nam trên mọi miền đất nước, nước ngoài, không phân biệt giới tính, tuổi tác, thành phần, dân tộc, nơi cư trú, học vấn hay chức vụ cao thấp, tán thành Điều lệ Hội.
2. Yêu thích các hoạt động của Hội. Không nghiện ma túy.
3. Tự nguyện tham gia và đăng ký tham gia với đầy đủ các thông tin quy định.

Thông tin đăng ký công khai tại thớt đăng ký thành viên:
- Nickname trên OF.
- Giới tính.
- Nơi cư trú: tỉnh thành, quận huyện.

Thông tin bổ sung, không yêu cầu phải công khai nhưng nhất thiết phải PM cho Chủ tịch:
- Họ và tên theo CMT nhân dân.
- Địa chỉ thư điện tử.
- Số điện thoại cầm tay.
- Thông tin về xe (nếu có): loại xe - đời, màu sắc, biển số.

B. Rút lui khỏi Hội, khai trừ

a. Ra khỏi hội: tự nguyện, nếu không thích tiếp tục tham gia hội. Phải thông báo chính thức cho Lãnh đạo hội, thanh quyết toán hết các nợ nần (nếu có) với Hội.

b. Bị khai trừ khỏi Hội
- Vì lý do vi phạm các quy định chung của Luật pháp, nội quy diễn đàn, hoặc các vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Điều lệ Hội, không tuân thủ các quyết định / hòa giải cuối cùng của Lãnh đạo hội.
- Thành viên online: không tham gia online-spam quá 2 tháng; thành viên chính thức: bỏ 02 kỳ offline liên tiếp mà không có lý do chính đáng hoặc chậm trễ / không nộp quỹ Hội.
- Lôi kéo bè phái gây mất đoàn kết trong Hội, vô trách nhiệm dẫn hậu quả xấu cho danh tiếng của Hội cũng như cho các thành viên.
- Mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng đến Hội, lạm dụng tên tuổi của Hội cho mục đích xấu, nợ nần tiền bạc đồ dùng, xe cộ với các cá nhân trong Hội.
Những thành viên bị khai trừ do vi phạm các lỗi nghiêm trọng sẽ được nêu tên thớt Kỷ luật của Hội với lý do đấy đủ để anh em trong toàn OF được biết.

Điều 7. Quyền lợi của hội viên

1. Tham gia các hoạt động của Hội (online/offline): online – 24/7 không hạn chế, và các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong các chương trình offline chính thức.
2. Được góp ý kiến, đề xuất về các vấn đề mà mình quan tâm hoặc liên quan đến Hội.
3. Được quan tâm, giúp đỡ của Hội và các thành viên trong cuộc sống và công viêc theo những hình thức phù hợp.
4. Tham gia thảo luận viết bài và đề nghị trợ giúp trên trang của Hội.
5. Được bỏ phiếu bầu lãnh đạo hội và biểu quyết các vấn đề trưng cầu của Hội: thành viên chính thức được 1 phiếu, thành viên online được 1/3 phiếu.

Điều 8. Nghĩa vụ của hội viên

1. Chấp hành nghiêm chỉnh QUI ĐỊNH của diễn đàn OF, Điều lệ Hội và các nghị quyết của Hội.
2. Tham gia nhiệt tình các hoạt động theo điều kiện của mình. Luôn nhiệt tình cổ vũ để Hội phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội phân công.
4. Tích cực vote cho các bài viết có chất lượng tốt, hữu ích.
5. Bảo vệ và nâng cao uy tín của Hội, của OF; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng phấn đấu thực hiện mục đích của Hội, của OF; tham gia đóng góp vào việc tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội, và OF.
6. Đóng hội phí thường niên đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.
7. Tuân thủ các quyết định, phân xử cuối cùng của Chủ tịch và lãnh đạo hội.

Điều 9. Cơ cấu tổ chức của Hội

1. Thành phần hội bao gồm
- Lãnh đạo Hội: Chủ tịch hội, các Phó chủ tịch hội: truyền thông, hội họp, sự kiện, tài chính, tổ chức và phát triển Hội; Sẽ được quy định tùy theo từng nhiệm kỳ cho phù hợp với tình hình cụ thể.
- Thư ký hội.
- Và các thành viên - hội viên.

2. Chủ tịch Hội
- Là người đại diện cao nhất của Hội trong các quan hệ, đưa ra định hướng và các chương trình hoạt động cho Hội, chịu trách nhiệm điều hành phân công các Phó chủ tịch và các hoạt động của Hội, ủy quyền cho một Phó chủ tịch Hội khi đi vắng.
- Hợp tác với Min/Mod để bảo vệ quyền cũng như hướng dẫn các thành viên tham dự diễn đàn cho đúng Quy định và Pháp luật.

3. Các Phó chủ tịch hội và thư ký hội
Giúp việc cho Chủ tịch và phụ trách phần công việc của mình được Chủ tịch phân công. Trong trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì phải báo cáo, bàn giao lại cho ban Lãnh đạo Hội trước khi vắng mặt.

4. Nhiệm kỳ và bãi nhiệm
- Nhiệm kỳ: 1 năm từ khi bầu chính thức và công bố với bộ máy đầy đủ, tự bãi nhiệm khi khi hết nhiệm kỳ và hết trách nhiệm khi bàn giao cho Lãnh đạo Hội mới đuợc bầu.
- Bãi nhiệm trong nhiệm kỳ: vi phạm bị khai trừ, không hoàn thành nhiệm vụ nhiều lần. Bất cứ thành viên nào cũng có quyền đề xuất bãi nhiệm, bỏ phiếu theo tỉ lệ quy định và Chủ tịch là người quyết định cuối cùng. Chủ tịch tự chấp hành khi có 2/3 tổng số thành viên chính thức và online bỏ phiếu bãi nhiệm.

Điều 10. Phương thức thông tin liên lạc thông báo

Trên diễn đàn OF và SMS (đối với những trường hợp đặc biệt, các thành viên phải có trách nhiệm phúc đáp các tin nhắn kịp thời cho người thông báo).

Điều 11. Tài chính và họat động tài chính của hội

1. Các nguồn thu của Hội

- Thu từ hội viên chính thức: lập quỹ (mức đóng hội phí do biểu quyết quyết định tùy theo từng năm), bổ sung khi cần thiết, luôn bảo đảm 30% qũy dành cho chăm sóc thành viên chính thức của Hội.
- Đối với các thành viên online: không quy định bắt buộc. Có thể tự nguyện đóng góp.
- Thu từ nguồn bỏ ống: tiền lẻ còn dư trong các hoạt động tập thế kiểu Vương quốc Cam Pu Chia. Sau khi thu và chi trả cho các hoạt động tương ứng, lấy số tiền còn dư (N) chia cho số lượng những người đóng góp, nếu kết quả là con số dưới 50k thì N được coi là tiền lẻ bỏ ống, nếu kết quả là con số trên 50k thì trả lại cho các thành viên đã đóng góp phần bội số của 50k, số còn lại là tiền lẻ bỏ ống. Tất cả tiền lẻ bỏ ống được sung vào quỹ Hội.
- Thu từ các hoạt động đóng góp đấu giá trực thuộc Hội.
- Thu từ các giải thưởng do thành viên của Hội giành được dưới danh nghĩa OF và Hội.
- Các khoản thu do hội viên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài hội/nước ủng hộ, đóng góp.

2. Các khoản chi của Hội được quy định và bao gồm
- Chi từ quỹ đóng góp hàng năm: Offline chính thức, Tiếp đón, giao lưu chính thức (cafe/ăn uống – có mức độ) với các hội viên ở các địa phương, giao lưu với chi hội hoặc lãnh đạo OF, các trường hợp hiếu hỷ, hỗ trợ khó khăn đột xuất, đau ốm (bản thân, tứ thân phụ mẫu, con cái ruột thành viên chính thức hoặc online có tham gia đóng quỹ), thưởng cho thành viên trong những trường hợp đặc biệt xuất sắc hoặc tổng kết cuối năm được hội viên bình chọn.
- Chi từ nguồn Lệ Quyên và Vương quốc Căm Pu Chia: Sinh hoạt offline không chính thức như: sinh hoạt ngoại khóa, du lịch, đi chơi, ăn uống, có gia đình hoặc bạn bè đi kèm, …, off chui lủi của thành viên hoặc nhóm thành viên, hoạt động từ thiện khi có sự kiện đặc biệt, các hoạt động của OF cần tham gia đóng góp.

3. Quản lý tài chính, tài sản
Tài chính và quỹ của Hội được giao cho Thủ Quỹ quản lý, chi theo phê duyệt của Chủ tịch Hội đảm bảo nguyên tắc cần thiết, đúng việc, hiệu quả, công khai và phù hợp với quy định trong điều lệ, thu-chi được cập nhật liên tục và gửi chi tiết định kỳ 6 tháng/ lần cho tất cả các thành viên đóng góp quỹ cùng giám sát.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

1. Tất cả các hội viên phải thực hiện đúng Điều lệ Hội.
2. Lãnh đạo Hội và các thành viên có trách nhiệm hướng dẫn các thành viên khác thi hành Điều lệ.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội trong quá trình thực hiện là cần thiết khi phát hiện khiếm khuyết. Nội dung sửa đổi phải được quá 1/2 thành viên Hội biểu quyết thông qua.
5. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội Kia Carens Club công bố chính thức.
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,253
Động cơ
13 Mã lực
Danh sách thành viên chính thức, xếp theo thứ tự abc của NickDanh sách tất cả thành viên (thành viên chính thức và thành viên online), xếp theo thứ tự abc của Nick (Bấm phím chuột phải, chọn Open Link in New Tab để xem được rõ ràng).
Mời các cụ yêu quý hội kem tiếp tục đăng ký tham gia. Trước khi đăng ký cần đọc kỹ: Điều lệ, Các nguyên tắc tổ chức hoạt độngQuy định chi tiêu Tài chính năm 2011-2012. Mẫu đơn đăng ký tham gia:

ĐƠN XIN THAM GIA KCC
Kính gửi các cụ, các mợ nhà KCC,
Em đã đọc kỹ Điều lệ và các Quy định của KCC, em tán thành Điều lệ và các Quy định này.
Em xin tham gia KCC và cam kết chấp hành Điều lệ và các quy định của KCC. Dưới đây là thông tin đăng ký tham gia của em:

1. Nick: *)
2. Giới tính: *)
3. Họ và tên đầy đủ:
4. Ngày sinh:
5. Số điện thoại cùm chân:
6. Địa chỉ mail:
7. Biển số xe (nếu có xe):
8. Đặc điểm xe (nếu có xe): Dung tích AT/MT NămSX Màu sắc *)
9. Địa bàn hoạt động: *)
10. Đăng ký: Thành viên Online hay Thành viên chính thức *)

*) Thông tin bắt buộc công khai.
Những thông tin khác có thể yêu cầu không công khai nhưng bắt buộc phải PM gửi Chủ tịt. Sau khi gửi, phải thông báo công khai (là đã gửi) trên thread này để mọi người cùng biết là đã hoàn tất thủ tục đăng ký.

Chú ý: Tất cả các đơn đăng ký không nghiêm túc, không đúng mẫu, ... sẽ bị xóa mà không cần có lời giải thích.

---------------------------------------------------

Birthdays nhà Kem


10/01 Hanoien
13/01 Huycm
13/01 NTH
17/01 Boytriton
20/01 Haianhnet
25/01 Xuân thì
11/02 Hoavxd
14/02 Truonghx
22/02 Haicon
??/02 Adonis
10/03 Typho
13/03 Vungocanhxd
14/03 Tomo
16/03 Ga tay
17/03 Baominhngoc
07/04 Linhthuynd
10/04 Kiamorning2007
04/05 Angkowat
19/05 Vancho1115
18/05 Flame6868
21/05 Ca_ce
04/06 KMV
27/06 Dokien27
30/06 Vt_hoa

05/07 Sirien
02/08 Apsara
02/08 Dunghud
01/09 Tung Lam 1973
13/09 Taylainoi
??/09 Libor
??/09 Hieuhic
22/09 Minkshagiang
30/09 Taydixewavehg
11/10 Lainv
13/10 Cloudless
14/10 Khanhchiii
17/10 Ctp.intm
19/10 Mfbe
20/10 Toannv
21/10 Hoangtung76
03/11 Namhoang
06/11 Beck
10/11 Ducbeo3883
16/11 Chip&Moon
18/11 Dave
22/11 Catdonlove
01/12 Thaituan
03/12 Nam béo
08/12 Cuonglinh
22/12 Akaoko
31/12 Quạt
??/?? Nothinghd
??/?? Haivd
 
Chỉnh sửa cuối:

hung_doan

Xì hơi lốp
Biển số
OF-116767
Ngày cấp bằng
14/10/11
Số km
125
Động cơ
7 Mã lực
em là thành viên mới.xin đc ra mắt các cụ
Nick:hung_doan
họ tên: Đoàn Mạnh Hùng
giới tính:nam
điện thoại:0989982255
mail: doan_manhhung2003@yahoo.com
địa bàn hoạt đông:bắc linh đàm mở rộng,hoàng liệt ,hoàng mai.Hà Nội
thông tin xe:kia moning(1.0 AT 2010 màu trắng)
biển số: 29A-39853
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,253
Động cơ
13 Mã lực
Nhiệt liệt chào đón cụ Hung_doan. :D Rất mong cụ thu xếp ra mắt anh em nhà kem vào sáng CN này - lịch sinh hoạt thường kỳ, từ khoảng 9 đến 12 giờ sáng ở quán cà phê tên là 3B (xin đừng nhầm là số nhà) đường Lê Văn Lương!
 

Namanh69

Xe đạp
Biển số
OF-117624
Ngày cấp bằng
21/10/11
Số km
11
Động cơ
5 Mã lực
Nơi ở
69 bà triệu-hbt-hn
Website
www.th-resort.com
e là thành viên mới rất mong được tham ra:
nick : namanh69
họ và tên : nguyễn nam anh
giới tính : nam
fone: 0912091245
mail: namtuananh2005@yahoo.com
địa bàn bà triệu giang văn minh
thông tin xe kia caren 2011 at
biển : 29a 38909

các bác cho e hỏi hội mình hat tham ra offline ở đâu và vào thứ mấy ạh
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,253
Động cơ
13 Mã lực
e là thành viên mới rất mong được tham ra:
nick : namanh69
họ và tên : nguyễn nam anh
giới tính : nam
fone: 0912091245
mail: namtuananh2005@yahoo.com
địa bàn bà triệu giang văn minh
thông tin xe kia caren 2011 at
biển : 29a 38909

các bác cho e hỏi hội mình hat tham ra offline ở đâu và vào thứ mấy ạh
Nhiệt liệt chào đón cụ! Hội mình có lịch ọp hàng tuần vào sáng CN trong khoảng thời gian từ 9:00 đến 12:00. Địa điểm: Quán cà phê trên đường Lê Văn Lương, tên quán là 3B. Rất mong được gặp cụ CN tuần này. :D
 

nothinghd

Xe điện
Biển số
OF-52568
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
4,073
Động cơ
1,018 Mã lực
Nhiệt liệt chào đón cụ! Hội mình có lịch ọp hàng tuần vào sáng CN trong khoảng thời gian từ 9:00 đến 12:00. Địa điểm: Quán cà phê trên đường Lê Văn Lương, tên quán là 3B. Rất mong được gặp cụ CN tuần này. :D
Đối diện quán cafe 3B là quán bia hơi Hiếu Béo :)) các cụ nhà kem khéo chọn địa điểm quá :D
 

KiaCarens

Xe máy
Biển số
OF-54521
Ngày cấp bằng
8/1/10
Số km
63
Động cơ
7 Mã lực
Thành viên không cũ mà cũng không mới xin ghi tên đi họp với các cụ:
nick : KiaCarens
họ và tên : Nguyễn Vĩnh Hoàng
giới tính : Trai
fone: 0904119425
mail: hoangnv@vnnic.net.vn
địa bàn: Nhân Chính, Thanh Xuân
thông tin xe: AT-2009-Màu Vàng
biển : 30X 0327
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,253
Động cơ
13 Mã lực
Thành viên không cũ mà cũng không mới xin ghi tên đi họp với các cụ:
nick : KiaCarens
họ và tên : Nguyễn Vĩnh Hoàng
giới tính : Trai
fone: 0904119425
mail: hoangnv@vnnic.net.vn
địa bàn: Nhân Chính, Thanh Xuân
thông tin xe: AT-2009-Màu Vàng
biển : 30X 0327
Ô cụ ở ngay Nhân Chính! Anh em vẫn ngồi với nhau CN hàng tuần ở ngay cà phê 3B Lê Văn Lương, từ 9:00 đến 12:00. CN này cụ ra gặp gỡ anh em tí nhá!
 

apsara

Xe máy
Biển số
OF-33749
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
54
Động cơ
7 Mã lực
Em chào các cụ, cho em đăng ký làm thành viên nhà Kem với ợ .
Nick :apsara
Giới tính : Nam
Xe :Carens 2.0 AT 2010 /Biển số: 30Z-0499
Địa bàn :Em hay lượn lờ ở Linh Đàm thôn
Số DT : 0904405888
 
Chỉnh sửa cuối:

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,253
Động cơ
13 Mã lực
Em chào các cụ, cho em đăng ký làm thành viên nhà Kem với ợ .
Nick :apsara
Giới tính : Nam
Carens 2.0 AT 2010
Em hay lượn lờ ở Linh Đàm thôn
Welcome cụ. Cụ cứ hoàn thành đầy đủ đăng ký theo hướng dẫn ở trên là Ok ngay ạ!
 

apsara

Xe máy
Biển số
OF-33749
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
54
Động cơ
7 Mã lực
Em đã bổ sung thông tin đầy đủ ạ .
 

Orient Sea

Xe điện
Biển số
OF-24183
Ngày cấp bằng
14/11/08
Số km
3,253
Động cơ
13 Mã lực
Em đã bổ sung thông tin đầy đủ ạ .
Xin lỗi cụ là cụ vẫn hà tiện đấy ạ! Trong phần cuối của Điều lệ có ghi rõ:

Thông tin trong bản đăng ký bao gồm:

- Nick *)
- Họ và tên thật
- Giới tính để tiện xưng hô *)
- Số máy cầm chân
- Địa chỉ thư điện tử
- Địa bàn hoạt động (tỉnh/thành, quận/huyện) *)
- Thông tin về xe (Ví dụ: 2.0 AT 2009 màu đen)
- Biển số xe

*) Thông tin bắt buộc công khai.
Những thông tin khác có thể yêu cầu không công khai nhưng vẫn là bắt buộc trong PM gửi Chủ tịt.
 

Grandis

Xe tải
Biển số
OF-5218
Ngày cấp bằng
8/6/07
Số km
362
Động cơ
10 Mã lực
Nơi ở
Không cố định
Em xin đăng ký Hội Carens với các bác nhé
- Nick: Grandis (xe cũ bán rồi bây giờ đi Carens)
- Họ và tên thật: Nguyễn Xuân Thành
- Giới tính để tiện xưng hô: Nam
- Số máy cầm chân; 0936133733
- Địa chỉ thư điện tử: xuanthanhgl@gmail.com
- Địa bàn hoạt động (tỉnh/thành, quận/huyện) Hà Đông
- Thông tin về xe: Carens 2.0 AT 2011 màu xám)
- Biển số xe: 29A-21643
 

cerato2009.1980

Đi bộ
Biển số
OF-114262
Ngày cấp bằng
26/9/11
Số km
4
Động cơ
5 Mã lực
nhầm hàng, e đi cerato, e sang với các cụ KFC đây. sory các cụ KCC
 
Chỉnh sửa cuối:

long1974

Xe hơi
Biển số
OF-23467
Ngày cấp bằng
4/11/08
Số km
174
Động cơ
8 Mã lực
Dang ky

Cho tôi đăng ký Hội Carens với
- Nick: Long1974
- Họ và tên thật: Phạm Vũ Lưu
- Giới tính để tiện xưng hô: Nam
- Số máy cầm chân; 0904123105
- Địa chỉ thư điện tử: phamvuluu@yahoo.com
- Địa bàn hoạt động (tỉnh/thành, quận/huyện) Lâm Gia Trang
- Thông tin về xe: Carens 2.0 MT 2008 màu bạc)
- Biển số xe: 30L 5291
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top