[Thảo luận] Hiểu Đúng về Vượt Phải Nhé!

hoang_thai_huy

Xe tải
Biển số
OF-24552
Ngày cấp bằng
21/11/08
Số km
247
Động cơ
493,770 Mã lực
Nơi ở
JOLIE CLUB
Điều kiện vượt xe khi đường có nhiều làn xe

22/05/2012 14:57 GMT+7Điều kiện vượt xe
Điều 14 Luật GTĐB số 23/2008 QH12 ghi :
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái….
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế ;

Xin hỏi trường hợp có nhiều làn xe nếu đi làn bên phải đi từ sau lên trước xe khác ở làn bên trái nhưng vẫn bảo đảm được tốc độ cho phép ( do làn phải đi chậm ) thì có coi là vượt phải hay không? Tại những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng không bị hạn chế tầm nhìn thì có được vượt xe khác hay không ?
Trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời như sau.

1) Tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ quy định về “ sử dụng làn đường như sau “ trích ”:
- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
- Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
- Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Vì vậy, trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) đã được phân định bằng vạch sơn, biển báo hiệu ( hoặc không có biển báo hiệu ) theo quy định, các phương tiện chạy nhanh hơn phải đi làn bên trái; trong trường hợp phương tiện đi ở làn bên trái chạy chậm, các phương tiện đi ở làn bên phải muốn vượt phải xin vượt theo quy định.
Tuy nhiên, nếu trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) và có vạch sơn hay biển báo hiệu quy định loại xe cho mỗi làn thì phương tiện đi làn đường bên phải chạy nhanh hơn phương tiện đi làn bên trái ( trong giới hạn tốc độ cho phép của làn đường này ), hoặc vì lý do nào đấy phương tiện đi trên làn đường bên trái giảm tốc độ thấp hơn phương tiện đi trên làn đường bên phải, cả hai trường hợp này đều không bị coi là vượt phải.
2) Tại điểm c khoản 5 Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ quy định cấm vượt xe khác ở những nơi đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
Vì vậy, ở những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng¸ không bị hạn chế tầm nhìn cũng không được vượt xe khác.
- Đại diện cho cơ quan trả lời:Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Địa chỉ : Số 106, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: ( 04 ) 3.8571. 646.
http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=39&catid=1652.1653.380&articleid=11518
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoang Tat Thang

Xe tăng
Biển số
OF-10650
Ngày cấp bằng
4/10/07
Số km
1,122
Động cơ
543,920 Mã lực
Điều kiện vượt xe khi đường có nhiều làn xe

22/05/2012 14:57 GMT+7Điều kiện vượt xe
Điều 14 Luật GTĐB số 23/2008 QH12 ghi :
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái….
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế ;

Xin hỏi trường hợp có nhiều làn xe nếu đi làn bên phải đi từ sau lên trước xe khác ở làn bên trái nhưng vẫn bảo đảm được tốc độ cho phép ( do làn phải đi chậm ) thì có coi là vượt phải hay không? Tại những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng không bị hạn chế tầm nhìn thì có được vượt xe khác hay không ?
Trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời như sau.

1) Tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ quy định về “ sử dụng làn đường như sau “ trích ”:
- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
- Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
- Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Vì vậy, trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) đã được phân định bằng vạch sơn, biển báo hiệu ( hoặc không có biển báo hiệu ) theo quy định, các phương tiện chạy nhanh hơn phải đi làn bên trái; trong trường hợp phương tiện đi ở làn bên trái chạy chậm, các phương tiện đi ở làn bên phải muốn vượt phải xin vượt theo quy định.
Tuy nhiên, nếu trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) và có vạch sơn hay biển báo hiệu quy định loại xe cho mỗi làn thì phương tiện đi làn đường bên phải chạy nhanh hơn phương tiện đi làn bên trái ( trong giới hạn tốc độ cho phép của làn đường này ), hoặc vì lý do nào đấy phương tiện đi trên làn đường bên trái giảm tốc độ thấp hơn phương tiện đi trên làn đường bên phải, cả hai trường hợp này đều không bị coi là vượt phải.
2) Tại điểm c khoản 5 Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ quy định cấm vượt xe khác ở những nơi đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
Vì vậy, ở những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng¸ không bị hạn chế tầm nhìn cũng không được vượt xe khác.
- Đại diện cho cơ quan trả lời:Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Địa chỉ : Số 106, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: ( 04 ) 3.8571. 646.
http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=39&catid=1652.1653.380&articleid=11518
Nếu cụ nào bị vịn lỗi vượt phải trên đường có nhiều làn thì nên in bài báo này ra nhé.
 

hn03

Xe điện
Biển số
OF-4365
Ngày cấp bằng
22/4/07
Số km
2,289
Động cơ
572,090 Mã lực
Thông tin hữu ích, vote cụ
 

xuxuxinhxinh

Xe tải
Biển số
OF-116087
Ngày cấp bằng
9/10/11
Số km
284
Động cơ
388,940 Mã lực
Điều kiện vượt xe khi đường có nhiều làn xe

22/05/2012 14:57 GMT+7Điều kiện vượt xe
Điều 14 Luật GTĐB số 23/2008 QH12 ghi :
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái….
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế ;

Xin hỏi trường hợp có nhiều làn xe nếu đi làn bên phải đi từ sau lên trước xe khác ở làn bên trái nhưng vẫn bảo đảm được tốc độ cho phép ( do làn phải đi chậm ) thì có coi là vượt phải hay không? Tại những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng không bị hạn chế tầm nhìn thì có được vượt xe khác hay không ?
Trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời như sau.

1) Tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ quy định về “ sử dụng làn đường như sau “ trích ”:
- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
- Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
- Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Vì vậy, trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) đã được phân định bằng vạch sơn, biển báo hiệu ( hoặc không có biển báo hiệu ) theo quy định, các phương tiện chạy nhanh hơn phải đi làn bên trái; trong trường hợp phương tiện đi ở làn bên trái chạy chậm, các phương tiện đi ở làn bên phải muốn vượt phải xin vượt theo quy định.
Tuy nhiên, nếu trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) và có vạch sơn hay biển báo hiệu quy định loại xe cho mỗi làn thì phương tiện đi làn đường bên phải chạy nhanh hơn phương tiện đi làn bên trái ( trong giới hạn tốc độ cho phép của làn đường này ), hoặc vì lý do nào đấy phương tiện đi trên làn đường bên trái giảm tốc độ thấp hơn phương tiện đi trên làn đường bên phải, cả hai trường hợp này đều không bị coi là vượt phải.
2) Tại điểm c khoản 5 Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ quy định cấm vượt xe khác ở những nơi đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
Vì vậy, ở những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng¸ không bị hạn chế tầm nhìn cũng không được vượt xe khác.
- Đại diện cho cơ quan trả lời:Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Địa chỉ : Số 106, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: ( 04 ) 3.8571. 646.
http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=39&catid=1652.1653.380&articleid=11518
Cảm ơn cụ, bài này em rất hay, em cũng đọc kha khá lâu rồi.
Em có thắc mắc cái đo đỏ trên kia thì hiểu thế nào cho đúng: mình đi làn trong thì xi-nhan trái hay nháy pha hay còi rồi tăng tốc chạy nhanh hơn xe làn ngoài ?
 

trungk8888

Xe tải
Biển số
OF-135085
Ngày cấp bằng
19/3/12
Số km
424
Động cơ
374,140 Mã lực
cảm ơn cụ ạ
 

bmw318i

Xe tăng
Biển số
OF-4333
Ngày cấp bằng
20/4/07
Số km
1,170
Động cơ
561,100 Mã lực
Tuổi
49
Nơi ở
Hà Nội
Bài của bác hữu ích. Tuy nhiên Mod chuyển về box Hỏi đáp về luật - các thủ tục em thấy hợp lý hơn ở box này.
 

taydixewavehg

Xe buýt
Biển số
OF-152120
Ngày cấp bằng
9/8/12
Số km
658
Động cơ
362,280 Mã lực
hay quá. cảm ơn cụ chủ thớt. e ghi nhớ ngay bài này mới được. một kinh nghiệm nữa ích...:41:
 

HoangTung76

Xe điện
Biển số
OF-57976
Ngày cấp bằng
28/2/10
Số km
2,655
Động cơ
471,450 Mã lực
hay quá. cảm ơn cụ chủ thớt. e ghi nhớ ngay bài này mới được. một kinh nghiệm nữa ích...:41:
Ặc cái này có lâu rồi mà cụ Tây, em cũng đã từng 2 lần cho các chú xx Hải Dương tự đọc và tìm hiểu về cái này mà =))
 

4banhxequay

Xe điện
Biển số
OF-66588
Ngày cấp bằng
18/6/10
Số km
3,193
Động cơ
465,830 Mã lực
Thêm có độ 1 dòng chữ mà sao bọn làm luật nó ko ghi rõ trắng đen ra khỏi loằng ngoằng nhỉ
 

donlilama

Xe buýt
Biển số
OF-109625
Ngày cấp bằng
19/8/11
Số km
714
Động cơ
398,340 Mã lực
Nơi ở
124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điều kiện vượt xe khi đường có nhiều làn xe

22/05/2012 14:57 GMT+7Điều kiện vượt xe
Điều 14 Luật GTĐB số 23/2008 QH12 ghi :
4. Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái….
5. Không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:
c) Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế ;

Xin hỏi trường hợp có nhiều làn xe nếu đi làn bên phải đi từ sau lên trước xe khác ở làn bên trái nhưng vẫn bảo đảm được tốc độ cho phép ( do làn phải đi chậm ) thì có coi là vượt phải hay không? Tại những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng không bị hạn chế tầm nhìn thì có được vượt xe khác hay không ?
Trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời như sau.

1) Tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ quy định về “ sử dụng làn đường như sau “ trích ”:
- Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
- Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
- Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
Vì vậy, trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) đã được phân định bằng vạch sơn, biển báo hiệu ( hoặc không có biển báo hiệu ) theo quy định, các phương tiện chạy nhanh hơn phải đi làn bên trái; trong trường hợp phương tiện đi ở làn bên trái chạy chậm, các phương tiện đi ở làn bên phải muốn vượt phải xin vượt theo quy định.
Tuy nhiên, nếu trên đường có nhiều làn đường ( cùng chiều ) và có vạch sơn hay biển báo hiệu quy định loại xe cho mỗi làn thì phương tiện đi làn đường bên phải chạy nhanh hơn phương tiện đi làn bên trái ( trong giới hạn tốc độ cho phép của làn đường này ), hoặc vì lý do nào đấy phương tiện đi trên làn đường bên trái giảm tốc độ thấp hơn phương tiện đi trên làn đường bên phải, cả hai trường hợp này đều không bị coi là vượt phải.
2) Tại điểm c khoản 5 Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ quy định cấm vượt xe khác ở những nơi đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;
Vì vậy, ở những nơi đường vòng hay đầu dốc mà đường rộng¸ không bị hạn chế tầm nhìn cũng không được vượt xe khác.
- Đại diện cho cơ quan trả lời:Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam
- Địa chỉ : Số 106, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.
- Số điện thoại: ( 04 ) 3.8571. 646.
http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=39&catid=1652.1653.380&articleid=11518
em đã biết điều này rồi, tuy nhiên cũng cám ơn cụ chủ thớt đã post lên cho các cụ chưa biết được mở mang kiến thức, nhưng phần em bôi đỏ, em không hiểu vì xe làn nào chạy làn đấy mà cụ????
 

huyta

Xe buýt
Biển số
OF-67562
Ngày cấp bằng
2/7/10
Số km
538
Động cơ
437,880 Mã lực
em đã biết điều này rồi, tuy nhiên cũng cám ơn cụ chủ thớt đã post lên cho các cụ chưa biết được mở mang kiến thức, nhưng phần em bôi đỏ, em không hiểu vì xe làn nào chạy làn đấy mà cụ????
Điều 14. Vượt xe
1. Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi; trong đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn.
Còn làn thì làn nào làn ấy đi mình chỉ cần còi cũng được không phải xinhan làm gì cứ thế mà vọt qua thằng bên trái thôi, có gì thì ...đã báo hiệu = còi
 

kentdju

Xe điện
Biển số
OF-165853
Ngày cấp bằng
9/11/12
Số km
3,712
Động cơ
382,605 Mã lực
Cảm ơn cụ chủ.
 

tratida

Xe container
Biển số
OF-75669
Ngày cấp bằng
17/10/10
Số km
8,331
Động cơ
504,957 Mã lực
Chuyển làn và vượt khác nhau. Chuyển làn trong đièu kiện không an toàn một số trường hợp giống như vượt (sang làn , đi song song, rồi lại vào làn ngay).
Còn nếu sang làn phải có xi nhan phải
Tắt xi nhan đi thẳng
Xi nhan trái, khoảng cách an toàn (cái này thì hơi mơ hồ) thì nhập làn trái

Còn vượt đúng là xi nhan trái, xe trước tạo điều kiện bằng việc đi vào bên phải hoặc xi nhan phải, xe vượt lên (ko cần sang hẳn làn khác, có thể lấn làn khác nếu là vạch đứt)) và chuyển ngay vào trong làn hiện tại (không lấn sang làn khác).
Em đang hiểu như vậy.
Vượt sai là các loại ko tuân thủ 2 kiểu trên
 

commander

Xe điện
Biển số
OF-56575
Ngày cấp bằng
5/2/10
Số km
2,376
Động cơ
470,960 Mã lực
Nơi ở
đâu còn lâu mới nói :-"
Điều kiện vượt xe khi đường có nhiều làn xe

22/05/2012 14:57 GMT+7Điều kiện vượt xe
Điều 14 Luật GTĐB số 23/2008 QH12 ghi :

...

Trả lời: Vụ Quản lý phương tiện và người lái - Tổng cục Đường bộ Việt Nam trả lời như sau.

1) Tại Điều 13 Luật Giao thông đường bộ quy định về “ sử dụng làn đường như sau “ trích ”:
...

trong trường hợp phương tiện đi ở làn bên trái chạy chậm, các phương tiện đi ở làn bên phải muốn vượt phải xin vượt theo quy định.

...
Cảm ơn cụ, bài này em rất hay, em cũng đọc kha khá lâu rồi.
Em có thắc mắc cái đo đỏ trên kia thì hiểu thế nào cho đúng: mình đi làn trong thì xi-nhan trái hay nháy pha hay còi rồi tăng tốc chạy nhanh hơn xe làn ngoài ?
em đã biết điều này rồi, tuy nhiên cũng cám ơn cụ chủ thớt đã post lên cho các cụ chưa biết được mở mang kiến thức, nhưng phần em bôi đỏ, em không hiểu vì xe làn nào chạy làn đấy mà cụ????
"...các phương tiện đi ở làn bên phải muốn vượt phải xin vượt theo quy định..."

Cháu nghĩ là "các phương tiện đi ở làn bên phải, (mà/nếu) muốn vượt, (thì) phải xin vượt theo quy định"
 
Chỉnh sửa cuối:

haianh-electric

Xe tải
Biển số
OF-72386
Ngày cấp bằng
8/9/10
Số km
400
Động cơ
429,700 Mã lực
Nơi ở
KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội
Ghét cái bọn làn trái tốc độ 80 mà nó chạy cứ 60-65 mà xin vượt nó không cho, nếu sang làn phải để vượt thì lại phạm luật. Vì sao khi làn 80 mà nó chạy dưới 60 mà các chú CSGT không bao giờ bắn tốc độ nhỉ.
 

tancaca

Xe đạp
Biển số
OF-176300
Ngày cấp bằng
12/1/13
Số km
49
Động cơ
340,590 Mã lực
bài viết bổ íc cho các cụ hay vượt :D
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top