[Funland] Hộ khẩu thay bằng Giấy xác nhận thông tin về cư trú ?

escape229

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-791136
Ngày cấp bằng
22/9/21
Số km
634
Động cơ
17,094 Mã lực
Thế đang nói về thời hạn của giấy xác nhận có 30 ngày thì cụ lôi ví dụ làm 4, 5 tháng không có căn cước, rồi lại lôi cô gv nhà cụ vào không làm được căn cước. Cụ đi xa quá. Quay trở lại chuyển bỏ sổ hộ khẩu giấy, chuyển sang quản lý điện tử đi cụ. Nộp giấy xác nhận thì còn hạn người ta nhận, chứ người ta không đếm số ngày còn hạn nhé. Mà nhận rồi thì thời gian giải quyết là việc người ta. Chả liên quan gì tới thời hạn của giấy xác nhận.
Đâu chỉ nói về thời hạn đâu.
Trường hợp cô NGV ra Phường xxx ko chịu nhập CMT cô ấy vào hệ thống dữ liệu qg, cũng ko cấp cccd mới, cũng ko cấp GCN cư trú thì cô ấy phải làm sao?
 

Vietex

Xe buýt
Biển số
OF-749904
Ngày cấp bằng
14/11/20
Số km
739
Động cơ
14,526 Mã lực
Đâu chỉ nói về thời hạn đâu.
Trường hợp cô NGV ra Phường xxx ko chịu nhập CMT cô ấy vào hệ thống dữ liệu qg, cũng ko cấp cccd mới, cũng ko cấp GCN cư trú thì cô ấy phải làm sao?
Đây cụ. Từ chối thì phải có lý do.

"Do đó người dân muốn biết và khai thác thông tin thì thực hiện theo 2 cách được quy định tại Nghị định 137/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 37/2021/NĐ-CP:

- Khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin
+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gửi người có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Nghị định này.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin: trường hợp đồng ý cho phép khai thác thông tin thì có văn bản trả lời và cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và trường hợp không đồng ý cho phép khai thác thông tin thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do."
 

escape229

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-791136
Ngày cấp bằng
22/9/21
Số km
634
Động cơ
17,094 Mã lực
Đây cụ. Từ chối thì phải có lý do.

"Do đó người dân muốn biết và khai thác thông tin thì thực hiện theo 2 cách được quy định tại Nghị định 137/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 37/2021/NĐ-CP:

- Khai thác bằng văn bản yêu cầu cung cấp thông tin
+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có văn bản yêu cầu cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư gửi người có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Nghị định này.
+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu cung cấp thông tin: trường hợp đồng ý cho phép khai thác thông tin thì có văn bản trả lời và cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và trường hợp không đồng ý cho phép khai thác thông tin thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do."
Có chịu nhập dữ liệu của cô ấy đâu mà khai với chả thác.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top