Vạch mắt võng vẽ ở sát lề rẽ phải ở ngã tư - vạch này có ý nghĩa hay vạch vớ vẩn

Tengo.Mit

Xe tăng
Biển số
OF-175875
Ngày cấp bằng
9/1/13
Số km
1,093
Động cơ
48 Mã lực
Tối qua e vừa bị vin ở Bến nước ngầm...
E cãi 1 lúc thì quay sang nhắc nhở cho đi

Hôm trước em cũng bị vịn đúng chỗ đấy. Em không cãi, chỉ năn nỉ xin biên bản mãi mà các cậu ấy không cho, lại còn đuổi đi cho khuất mắt.
 

ducdongspkt

Xe hơi
Biển số
OF-322077
Ngày cấp bằng
3/6/14
Số km
122
Động cơ
2 Mã lực
em hay thấy cái vạch này hay được kẻ ở ngã tư chỗ làn mà đèn đỏ được phép rẽ phải, em nghĩ là không được dừng trên cái vạch này, lỡ đi vào nó thì ta rẽ phải luôn
Đùng rồi cụ, chỗ vạch này thường có biển ghi chú ở dưới
 

nhabaxe

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-347964
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
2,204
Động cơ
8 Mã lực
Hôm trước em cũng bị vịn đúng chỗ đấy. Em không cãi, chỉ năn nỉ xin biên bản mãi mà các cậu ấy không cho, lại còn đuổi đi cho khuất mắt.
Tưởng cụ xin được bb e mua lại bb của cụ để kiếm cái bánh trưng ăn tết.
 

cracking

Xe buýt
Biển số
OF-295190
Ngày cấp bằng
7/10/13
Số km
515
Động cơ
4 Mã lực
QCVN 41/2016 đã có 1 chút thay đổi. Nhưng ý kiến cụ chủ vẫn đúng.
Cụ update thêm để đúng với văn bản hiện tại nhé.
 

ha_meo

Xe máy
Biển số
OF-496141
Ngày cấp bằng
9/3/17
Số km
95
Động cơ
5 Mã lực
Tuổi
34
Tối qua e vừa bị vin ở Bến nước ngầm...
E cãi 1 lúc thì quay sang nhắc nhở cho đi

hôm chủ nhật em bị bắt ở đúng đoạn này.Nó bảo em sai làn vì em xi nhan đè vạch sang muộn.Dẫn em ra bốt giao thông bên kia đường ở dưới gầm cầu.E mất 1 triệu cụ ạ.Cay thật .Bọn ăn bẩn !
 

Manhpbk

Xe điện
Biển số
OF-37388
Ngày cấp bằng
6/6/09
Số km
3,249
Động cơ
9,495 Mã lực
Nơi ở
Hà Lội Tỉnh
Website
temxacthuc.vn
hôm chủ nhật em bị bắt ở đúng đoạn này.Nó bảo em sai làn vì em xi nhan đè vạch sang muộn.Dẫn em ra bốt giao thông bên kia đường ở dưới gầm cầu.E mất 1 triệu cụ ạ.Cay thật .Bọn ăn bẩn !
chén đc là xx cứ chén thôi, cụ hiểu & cứng thì giảm thiệt hại :)
 

ha_meo

Xe máy
Biển số
OF-496141
Ngày cấp bằng
9/3/17
Số km
95
Động cơ
5 Mã lực
Tuổi
34
chén đc là xx cứ chén thôi, cụ hiểu & cứng thì giảm thiệt hại :)
À .Hôm đó e chưa có bằng nên đành chịu .Giờ muốn quay lại đoạn đấy để nó bắt xong cãi quá .E vừa lấy bằng xong.
 

VinCook

Xe hơi
Biển số
OF-419570
Ngày cấp bằng
28/4/16
Số km
123
Động cơ
1 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Pháp luật luôn biến đổi không ngừng.
Em tiếp tục hóng
 

nhabaxe

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-347964
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
2,204
Động cơ
8 Mã lực

nhabaxe

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-347964
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
2,204
Động cơ
8 Mã lực

Congnong2566

Xe hơi
Biển số
OF-376387
Ngày cấp bằng
4/8/15
Số km
133
Động cơ
7 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Giờ em mới biết thật bổ ích
 

papa2nhoc

Xe hơi
Biển số
OF-558159
Ngày cấp bằng
13/3/18
Số km
170
Động cơ
7 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Ô, lại có quy chuẩn mới à cụ ?
Ối, cụ chưa updat thật à?
Em coppy lại nhé:
"
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 06/2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016


THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

Mã số đăng ký: QCVN 41:2016/BGTVT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41:2012/BGTVT và Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

( Đã ký)Nguyễn Hồng Trường 

nhabaxe

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-347964
Ngày cấp bằng
24/12/14
Số km
2,204
Động cơ
8 Mã lực
Ối, cụ chưa updat thật à?
Em coppy lại nhé:
"
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 06/2016/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016


THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Tổng cục trưởng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

Mã số đăng ký: QCVN 41:2016/BGTVT.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41:2012/BGTVT và Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

( Đã ký)Nguyễn Hồng Trường


Hahaha, cụ không hiểu ý e rồi, bộ QC 41/2016 này e mổ xẻ từ khi nó mới ra cơ cụ ạ.
 

Safe_Drive

Xe hơi
Biển số
OF-451644
Ngày cấp bằng
8/9/16
Số km
198
Động cơ
0 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Các cụ phân tích hay quá ạ. Giờ em mới biết vạch này sai. Ở một số nơi thì vạch này khá hay và hợp lý, em cũng tuân thủ. Nhưng một số chỗ thì bất cập quá. Ví dụ ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ. Đường thì bé xíu do mất phần chân cầu vượt, lưu lượng giao thông rẽ phải rất ít nhưng lại kẻ vạch mắt võng quá to (sai cả QC về độ rộng của làn đường). Nhiều lúc đi chỗ này em cũng lấn vào vạch kẻ này (để chừa lại đủ ô tô đi qua thôi) ^^.
 

TranHoa92

Đi bộ
Biển số
OF-734946
Ngày cấp bằng
4/7/20
Số km
1
Động cơ
0 Mã lực
Tuổi
28
Các cụ cho em hỏi nếu đến ngã tư gặp đèn đỏ (Không có biển phụ được rẻ phải) mà lại có vạch mắt võng và mũi tên rẽ phải trên đường thì mình dừng đèn đỏ trên vạch mắt võng hay cứ rẽ phải ạ?
 

thanhphong1998

Xe điện
Biển số
OF-520894
Ngày cấp bằng
11/7/17
Số km
2,954
Động cơ
88,914 Mã lực
Tuổi
23
Các cụ cho em hỏi nếu đến ngã tư gặp đèn đỏ (Không có biển phụ được rẻ phải) mà lại có vạch mắt võng và mũi tên rẽ phải trên đường thì mình dừng đèn đỏ trên vạch mắt võng hay cứ rẽ phải ạ?
Đèn cao hơn vạch cụ nhá.
 

tamistyle

Xe đạp
Biển số
OF-725656
Ngày cấp bằng
15/4/20
Số km
42
Động cơ
233 Mã lực
Tuổi
42
Các cụ cho em hỏi nếu đến ngã tư gặp đèn đỏ (Không có biển phụ được rẻ phải) mà lại có vạch mắt võng và mũi tên rẽ phải trên đường thì mình dừng đèn đỏ trên vạch mắt võng hay cứ rẽ phải ạ?
Nếu có đèn rẽ phải bác dừng là sai, ko có đèn rẽ phải thì phải theo đèn đỏ...dừng
 

SubaruIL

Xe tải
Biển số
OF-594963
Ngày cấp bằng
17/10/18
Số km
435
Động cơ
2,556 Mã lực
Nhân vừa nhìn thấy các cụ cãi nhau về cái vạch mắt võng kẻ ở sát lề bên phải các ngã tư ở Hà Nội về ý nghĩa của nó. Em xin mở thớt này để cùng các cụ làm rõ vấn đề. Ở đây ta lấy chuẩn là Quy chuẩn việt nam 41 (QCVN412012BGTVT)
Theo ý kiến của em, vạch mắt võng hiện đang vẽ ở nhiều ngã tư của Hà Nội (vạch chéo chéo nhau màu vàng, phần lớn các nơi là màu trắng - được các cụ quen gọi là vạch cấm dừng đỗ) là vạch vớ vẩn. Vì các lý do sau:

1. Theo QC41, phụ lục H (vạch tín hiệu GT cho đường có tốc độ <60km/h) thì hoàn toàn không có loại vạch này. Đường trong nội đô Hà Nội phải đi tốc độ tối đa 50km/h (ô tô) và 40km/h (xe máy) thì đương nhiên phải dùng phụ lục H này. Nên vạch này là vớ vẩn.
2. Kể các các cụ bảo với em là đường Hà Nội có thể đi được >60km/h để dùng phụ lục G (đường có tốc độ >60km/h), thì trong phụ lục G có nói về vạch mắt võng như sau (vạch số 52 và 53)
- Các cụ thấy là vạch này nó vẽ ở giữa ngã tư chứ không ai vẽ ở lề đường cả
- Nó phải có vạch vành ngoài hình vuông hoặc chữ nhật, nét vạch rộng 20 cm (và các vạch mắt võng bên trong rộng 10 cm kẻ góc nghiêng 45 độ so với vạch vành ngoài)
- Các cụ lưu ý tại sao nó phải là hình vuông hoặc chữ nhật: vì nó được vẽ ở giữa ngã tư. không ai vẽ ở lề đường cả.ý nghĩa và cách dùng như sau:
Thêm 1 điều nữa, cái vạch hướng đi phải theo (vạch rẽ phải 1.18 như hình minh họa) vẽ đè lên vạch mắt võng thì vạch rẽ phải này cũng hết ý nghĩa. vì tôi chả nhìn ra được đấy là cái hình gì cả. Trừ khi nó vẽ vạch này 1 mình thì mới có ý nghĩa.

Tóm lại: khi gặp vạch vẽ như thế này, cụ rẽ phải, đi thẳng đều được. Nhớ dừng đèn đỏ trước khi đi thẳng hoặc rẽ phải. Trừ khi nó có biển đèn đỏ được phép rẽ phải thì cụ có thể rẽ phải khi đèn đỏ. Nhưng cụ đứng đấy chở đèn xanh cũng chẳng sao.

Mời các cụ vào tham luận, cụ [@sgb345;2985] là chủ bức ảnh minh họa trên cho em xin ý kiến.
E ko chắc là thế, nhưng cứ cho là cụ đúng đi thì e cũng ko làm theo đâu. Ko có mắt võng e cũng cố gắng dừng mà ít gây cản trở đến các phương tiện rẽ phải nhất có thể.
 

Changeme

Xe đạp
Biển số
OF-735817
Ngày cấp bằng
12/7/20
Số km
18
Động cơ
2 Mã lực
Có quy định xử phạt dừng đèn đỏ cản trở làn rẽ phải khi có đèn xanh được phép rẽ phải không nhỉ?
Nhiều khi đường đông mà cả 1 hàng rẽ phải phải dừng lại chờ vài ông đi thẳng đỗ vào đó rất ức chế.
 

Baby bug

Xe đạp
Biển số
OF-775739
Ngày cấp bằng
28/4/21
Số km
16
Động cơ
6 Mã lực
Tuổi
40
Theo QC41/2019 thì đã bỏ nội dung về tốc độ. Nó chỉ khẳng định là "ko được dừng phương tiện trong phạm vi kẻ vạch".
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top