[Thời trang - làm đẹp] XẢ Đồ Nam Xịn Sò : Polo RALP LAUREN 329K, Sơ mi cộc tay 259k, dài tay 299k, quần âu 299k, Áo phông từ 79k, Short từ 173k, kaki từ 287k, Jean từ 367k++

Số điện thoại
0942179589
Giá
79,000 VNĐ
Địa chỉ
111 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2287391260575_dd9eeef38f4b609eb8f016d46c61da95.jpg
z2287391265010_3ab449d958f722cea7164028674c38cc.jpg
z2287392337329_7dad9181daadbb1542c650d100413bf1.jpg
z2287392444467_84cf61c558143f7963b2820aeead1231.jpg
z2287393108082_8bd9a2a76a7ae0f869ea70027a2e0518.jpg

Mẫu xuất xịn sò, dáng slim vừa, co dãn.
E sales còn 431k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2287400429620_7d0d501119f1fb74050af51aa41f85fb.jpg
z2287400436746_034b2b1114f8a77ff70d36329321c39e.jpg
z2287400446679_6825dcdf9768fb47756349d09293308f.jpg
z2287400457376_505d58383ed114b255042c024d062ba6.jpg
z2287400602026_d9a87748a4e13106df5e60aed1bf1166.jpg
z2287400632624_4ef77561acb5bba4d76c98d4897bc6b2.jpg
z2287400728645_c71016ff2762afed7df5f164cc4dcf54.jpg
z2287400801994_0c214b93cead3a2cd3be98c85a902e17.jpg
z2287400821784_c53a2592fefbe1c19fc329f83aa5f19c.jpg

Seri levis lẻ màu, lẻ size, lẻ mẫu.
E sales còn 463k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2652251210042_bac9e0ee9ac9c19a17bf46d128d9418e.jpg
z2652251212397_8f1055ad305e9fa8374c7e6f20b63977.jpg
z2652251212912_5f8b6c1bb95396fa5fd6e9c429437cbb.jpg
z2652251354140_bf71cdb5b5ebb67a4e9a3a237d2b97e9.jpg
z2652251354867_55d506f438686c1bf8d9dcdcd513245b.jpg
z2652251358668_dda4d200e7e6c17f8fd1a388a0bff5c8.jpg

Mẫu Kaki xuất Nhật xịn sò.
E sales còn 311k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2688513397284_46a80aa3cdd6892aabddf72636408cd7.jpg
z2688513451043_e26d7f51829e394713cd733f8ab35d54.jpg
z2688513587164_8bc5ed3e3a31bfe01cda8a01446f2651.jpg
z2688513636308_b2930f8098e8c34041f6f9e33fe2e67d.jpg
z2688513644662_f9b67f748e3c9e1462aa925aa50086f9.jpg

Short jean xuất Nhật.
E sales còn 251k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z1995210997893_1c242de06f6869eaa60d43dae659a2d5.jpg
z1995211000668_a553725d5b7bc90035727b7b1eb803a1.jpg
z1995211004954_035078be823bc294c413173db9d291d6.jpg
z1995211106674_25b84d21852f85500e6abfe2e706f56f.jpg

Short Champion xịn sò.
E sales còn 251k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
3 CHIẾC (2).jpg
3 CHIẾC.jpg
4 CHIẾC.jpg
5 CHIẾC.jpg
7 CHIẾC (2).jpg
7 CHIẾC.jpg
7 CHIẾC.jpg

Sịp thể thao, thông hơi, hiệu Hàn, xuất Hàn.
E sales còn 44k 1c ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2288548760944_99819e5d5dd2fa9e335cdc3dc1499d7b.jpg
z2288548760949_629363678026c99db53a48c4c69b9f26.jpg
z2288559087001_7cfce7fd98b3fb40366a5b83f540bfe7.jpg
z2288559213765_5e5947a35060e358f27e012e4070818c.jpg

Tất New era xuất Nhật.
E sales còn 26k 1 đôi ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z1983659856646_4d2216be738c9e376b16f28afac16ebd.jpg
z2439794413413_8fdabde7ebd08bda0e04182f5d5b4a03.jpg
z2439794423042_a6c4079df64abd2af1f38d9b6930b311.jpg
z2485791529505_9c11928f08ec0dacadb18504bf083237.jpg
z2665093159781_6c1ebf53e42d0c972cd31d1284e8245b.jpg
z2665093306775_a3d44d85049ff69a5e69086bf7076bb8.jpg
z2665093418497_7d857af55a23f6c5d0f0da462f036cb6.jpg
z2665093419436_c77ce0ad9e3edd1a26495b5972d52ecf.jpg
z2665093422414_5dc6eed48ba7162ff35039f0f9e8730f.jpg
z2665093425568_0e648a7a9d2503893b6266988ba05e27.jpg
z2665110732071_52c4e05b778c9b664047779a972f89b5.jpg
z2665110782140_51107103352a3137f3c0e197baf8162d.jpg
z2400327289237_11e6e0dcc25ff43e6716c729a979358d.jpg
z2400327425035_09f1844fe7b90a6a6667d89c3316b97e.jpg
z2400327462962_791ffd4dc9116e095b61084975e7a5a1.jpg
z2400327497519_2d5ecf1cc28b9ce034e88006762f38c3.jpg
z2400310323622_b68bc4ace27b97e551c0e89389ffa288.jpg
z2400310267704_e425ce10825437fe580dc94160301471.jpg

Ngựa xịn sò.
E sales còn 329k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2348063371711_57fcb02025d94541e0e44f604f7f5668.jpg
z2348063898337_05604ae3d73617ede765fbeba744df9f.jpg
z2348064374557_064a824df3e0864df96fad7d8148f77b.jpg
z2408947542582_881d23d9aedc9645f749ef3e8a7f902e.jpg
z2408947831398_7ad0ed460f9dad435b5dcf5abfb65db2.jpg
z2408947862912_89b6836dceca90e29374837259d75951.jpg
z2408948001295_1a7f3575cfc8fd526a9fa27fada91ebe.jpg
z2408948009347_53b46d90b99dceff50473f03e11a18c5.jpg

Mẫu thun lạnh, e sales còn 79k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2429863299513_f98a175f7a519d9675d402479e332591.jpg
z2429863363080_0231e96bdba44fb29cf98fa48e99b819.jpg
z2429863363088_729771c52ad30043a7c3ed4c2c717eb2.jpg
z2429864486823_0c09a3919d6a6e8678ed704b71a7d2f1.jpg
z2429864771896_3468391e685ab856953849bb1d3edcec.jpg
z2429864838648_b4a8aa28be858d54e48546de1e6ae116.jpg
z2429865076224_710aa6f27059111a099e445f5b6867eb.jpg
z2429865361161_1aceb1fe099ce282523318ae17b29018.jpg
z2429865494642_9d2480636ca32fcd2fd1d485a067054c.jpg
z2429911525910_928ec45fcf48583799a951672042fe3d.jpg
z2429926812098_9cb56092d0a405241acf2ccb0f90fd25.jpg

Seri cộc tay, hiệu Mỹ, xuất Mỹ.
E sales còn 259k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2380873231605_1866fdfe7e15ded43c667ff1dea367e2.jpg
z2380873369589_1f15b054f98cd98de44ba0f4301e8a0d.jpg
z2380873398651_b9879fe6facdc9b91634baa04fd37daf.jpg
z2380873402871_412909b383393801648da5390ff84de4.jpg
z2380873461978_9a9484d469646f0262a2ff0f4445dde0.jpg
z2665004343104_6943b55554956c39f3683fbcef98fc0c.jpg

Mẫu dài tay, xuất Âu.
E sales còn 299k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
STO111-1.jpg
STO111-2.jpg
z2502466948867_1a4af5fceb968d562dd76b6d06ae0417.jpg
z2502466998691_6bcee9382a431a903df30a6d9a256cf6.jpg
z2502467015011_e9d2605e8b7b76a58a8664f5a44460e7.jpg
z2502467140823_b4589d3a3b34f70dd46f3c6b3d769513.jpg
z2510172065731_8573c6a23aed2a518d2093eb1fdd11fb.jpg

Mẫu Âu xuất Hàn.
E sales còn 299k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
3f4c9cddb28240dc19934.jpg
caa2f43cda63283d71723.jpg
z2243854174437_98a6bc285c7a931f3099fd47f640950c.jpg
z2243854399016_c8057bb67c75e6e59e74e0c8fcad8d7d.jpg
z2243855728233_c099036d6148e6b67a91cbd25c158bc0.jpg

Mẫu jean xuất Hàn, size 30.
E sales còn 367k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2652251845485_86eaa3a41a3c5f00de907f33f838b236.jpg
z2652251847143_379fe84e80af90a6604d8af843e41c7e.jpg
z2652251851163_f0e45529b469fd902d341f48859fcaa6.jpg
z2652251852686_eddeb92cea5afb2cf1b4d1a2da49ddc0.jpg
z2652251854659_ed235558b382fb0434668b0c83d70f76.jpg
z2652251858380_d1a4d7363d8d519bdb9c52b0942ff07c.jpg
z2652251858381_f0387c6b03f0f22ca6dce4643ffae8d1.jpg

Mẫu Kaki xuất Nhật.
E sales còn 311k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2455860767535_5064747e481eae5b85c179d4db67c955.jpg
z2455893869151_cb722bf3844a2a66c5360ec83159055e.jpg
z2455894295625_010f1a7516f95391ee6cf515d33134c7.jpg
z2455895116086_6dbd3fe6e2dae4c3f7b2a222038f127c.jpg
z2455897784365_5bdea5f8790cf27b64562f61b366418c.jpg
z2455901057267_eeaa23bd2748cdf87dd4e5c910be04ae.jpg
z2455901788054_fe09d5a13b1887c288ef977a7ccb4418.jpg

Mẫu Kaki xuất Âu, túi chéo, dáng xuông vừa.
E sales còn 311k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2386128893886_ff89753a10e9f23180a34e2f1f8e152b.jpg
z2386144002143_fc8a73ef11ee7ad4ee004d7a0eb5b438.jpg
z2386144452276_20217c31cda634066508b9950c044737.jpg
z2386144774735_3a3aecac584983f7d02045510b996197.jpg
z2386144957916_dfa2bb08403c1832011420d7e11fc666.jpg
z2386197454592_8274c1f6af84445132edde7ccca5f223.jpg

Mẫu kaki chất thô, đứng dáng.
E sales còn 230k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2287453526183_0cab519e31b72a48aad47f34fec9466f.jpg
z2287453603200_83cc7770d756783a265c58d11ef8bf38.jpg
z2287453618205_6d432ec8cb9d588c1071534bc19623bc.jpg
z2665003806549_610d8c43758351558c74812a049da347.jpg
z2665003833740_8c7b9cb969d7b572626a2a2dca8017cb.jpg
z2665003942468_676ecf9f2914d06918db81cf4a595193.jpg

Mẫu thể thao, hiệu Âu, xuất Âu, nguyên seal.
E saels còn 173k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2341004386487_730cc1d4e635ef8f18848746600d80fc.jpg
z2341004678834_97840c6bccd46878daa1b505c7535087.jpg
z2341004927693_76cdfc200a18a203092b883c0df6a366.jpg
z2341005035449_df4170eb117d443a0cc77edf082b3c73.jpg
z2341005320858_da9891f07f52c1f5c58a28dd65c396d0.jpg
z2341006149490_ca73c597481a855a6756d6d32f385022.jpg
z2341006158662_b6c0bee829b4eb1f9cb7d6d6f08f4350.jpg
z2341008091763_c4bdc610995c13577ae6f19d467d7cf9.jpg
z2341008108799_9830de680c1cd7b369c2fc948c39b807.jpg
z2341008169922_9f43a8865e62d0b2d53b6eeb07eb9781.jpg
z2341008180685_f0b28ced86897903c010a5fa49ccd2be.jpg
z2518462731875_26c46cfcc8cb2d14212c00a79741b1a1.jpg

Sịp tam giác Fila.
E sales còn 87k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
z2288548582998_91e3798e81aedafbb28b7be613509b24.jpg
z2288549419648_f6f2032b38ac1da17336bc93b52ea177.jpg
z2288559164035_62e83190ca1b8f079257ea726847bee2.jpg
z2288559175591_147b7e6c38726ad7ea044f16e4c8253e.jpg
z2288559175596_f39de9d95b7618d6fbf2797e9c921598.jpg
z2288559266160_2a682af245975fd7198e2cd4dd6488c6.jpg

Seri tất lười xuất xịn.
E sales còn 23k ạ
 

Hoatieu

Xe hơi
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-32317
Ngày cấp bằng
25/3/09
Số km
107
Động cơ
109,941 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội.
Website
www.facebook.com
20200908_105228.jpg
M còn hàng 16072020.jpg
z1983660077271_fd937c69b5029d5ad2ebe02fa75aee3b.jpg
z1989136667340_7f964fa966ca3d24676c13817881bf9a.jpg
z2439755109524_cc65637ecc2cec5e3bd2fa52fff65cda.jpg
z2439755421349_99802bde5e2a47f719b192407d01fc89.jpg
20200312_173520.jpg
20200312_175704.jpg
z2386537187624_43c4fba85219995c85096849aab04ce7.jpg

Polo hiệu Âu, xuất Âu, 100% cotton da cá, full túi, nguyên seal.
E sales còn 219k ạ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top