anhtho
Động cơ
677,903

Tường Hoạt động mới Bài viết Giới thiệu

 • Kụ đến E5 Trung tự rồi đt cho e theo số ở chữ kí ạ.
  Kụ qua hôm nay, tết e lại về Nam Định, cố gắng điều trị cho kụ hôm nay và ngày mai là oK
  Báo cáo cụ là em đang ở HN, chỉ có hay vào công tác trong đó thôi (tuần sau lại bay). Hôm nào cụ rảnh, em qua cụ chơi làm tí cà phê cà pháo.
  Cụ ơi! Hình như Cụ đang công tác trong Thành phố hả? bao giờ ra Hà Nội thì ới em, em đưa logo cho Cụ nhé!
  Thanks cụ. Nhưng ngồi tập hợp thì khó vì em có biết ai trên này đâu. Có lẽ để em lục lại cái thớt liên quan tới logo rồi thông báo với các cụ í.
  Thanks again.
  Cụ xem có anh em nào chưa có nữa, tập hợp hôm nào gặp nhau em phát ạ.
  Xuống nước cũng có cái hay, nó làm giảm lực va đập và cái xe không đến mức bẹp như con gián. Chúc mừng cụ thoát nạn.
  Lỗi do em chạy nhanh quá vào cua không được, phanh đánh lái đột ngột, em bị lộn hơn chục vòng, đốn ngã mấy chục cây keo và lao đầu xuống suối (bay hơn 100m, chiều cao từ mặt đường xuống khoảng 20m) hôm đấy chỉ cần chóang là chết ngạt vì nước vào ngay ngập đầu luôn
  Nghĩ lại thấy sợ hơn là lúc ngã, nó nhanh lắm, khi lộn em nghĩ: “ hỏng mẹ nó rồi” và bám chặt vô lăng. Khi cắm đầu xuống suối nước vào ngập đến cổ mà cái khóa seatbelt vẫn bị dắt, em nghĩ : “ chả nhẽ mình lại bị chết ở đây sao”. Em cố gắng bình tĩnh, nín thở đu người lại phía sau, ấn vào lẫy khóa dây an toàn mấy cái thì nó ra được, cửa xe bó cứng em tựa người vào lưng ghế phụ (bên này nước ngập ít hơn) đạp kính trước chui ra và lên nắp cốp sau ngồi, một lúc sau mới thấy dân chạy xuống Cụ ợ. Sau đo em nhờ điện thoại gọi về nhà cho gấu bảo gấu báo cho AE ở cơ quan lên cứu.
  Chúc Cụ và gia đình mạnh khỏe, lái xe an toàn!
  Lỗi do em chạy nhanh quá vào cua không được, phanh đánh lái đột ngột, em bị lộn hơn chục vòng, đốn ngã mấy chục cây keo và lao đầu xuống suối (bay hơn 100m, chiều cao từ mặt đường xuống khoảng 20m) hôm đấy chỉ cần chóang là chết ngạt vì nước vào ngay ngập đầu luôn
  Nghĩ lại thấy sợ hơn là lúc ngã, nó nhanh lắm, khi lộn em nghĩ: “ hỏng mẹ nó rồi” và bám chặt vô lăng. Khi cắm đầu xuống suối nước vào ngập đến cổ mà cái khóa seatbelt vẫn bị dắt, em nghĩ : “ chả nhẽ mình lại bị chết ở đây sao”. Em cố gắng bình tĩnh, nín thở đu người lại phía sau, ấn vào lẫy khóa dây an toàn mấy cái thì nó ra được, cửa xe bó cứng em tựa người vào lưng ghế phụ (bên này nước ngập ít hơn) đạp kính trước chui ra và lên nắp cốp sau ngồi, một lúc sau mới thấy dân chạy xuống Cụ ợ. Sau đo em nhờ điện thoại gọi về nhà cho gấu bảo gấu báo cho AE ở cơ quan lên cứu.
  Chúc Cụ và gia đình mạnh khỏe, lái xe an toàn!
  Lỗi do em chạy nhanh quá vào cua không được, phanh đánh lái đột ngột, em bị lộn hơn chục vòng, đốn ngã mấy chục cây keo và lao đầu xuống suối (bay hơn 100m, chiều cao từ mặt đường xuống khoảng 20m) hôm đấy chỉ cần chóang là chết ngạt vì nước vào ngay ngập đầu luôn
  Nghĩ lại thấy sợ hơn là lúc ngã, nó nhanh lắm, khi lộn em nghĩ: “ hỏng mẹ nó rồi” và bám chặt vô lăng. Khi cắm đầu xuống suối nước vào ngập đến cổ mà cái khóa seatbelt vẫn bị dắt, em nghĩ : “ chả nhẽ mình lại bị chết ở đây sao”. Em cố gắng bình tĩnh, nín thở đu người lại phía sau, ấn vào lẫy khóa dây an toàn mấy cái thì nó ra được, cửa xe bó cứng em tựa người vào lưng ghế phụ (bên này nước ngập ít hơn) đạp kính trước chui ra và lên nắp cốp sau ngồi, một lúc sau mới thấy dân chạy xuống Cụ ợ. Sau đo em nhờ điện thoại gọi về nhà cho gấu bảo gấu báo cho AE ở cơ quan lên cứu.
  Chúc Cụ và gia đình mạnh khỏe, lái xe an toàn!
  Lỗi do em chạy nhanh quá vào cua không được, phanh đánh lái đột ngột, em bị lộn hơn chục vòng, đốn ngã mấy chục cây keo và lao đầu xuống suối (bay hơn 100m, chiều cao từ mặt đường xuống khoảng 20m) hôm đấy chỉ cần chóang là chết ngạt vì nước vào ngay ngập đầu luôn
  Nghĩ lại thấy sợ hơn là lúc ngã, nó nhanh lắm, khi lộn em nghĩ: “ hỏng mẹ nó rồi” và bám chặt vô lăng. Khi cắm đầu xuống suối nước vào ngập đến cổ mà cái khóa seatbelt vẫn bị dắt, em nghĩ : “ chả nhẽ mình lại bị chết ở đây sao”. Em cố gắng bình tĩnh, nín thở đu người lại phía sau, ấn vào lẫy khóa dây an toàn mấy cái thì nó ra được, cửa xe bó cứng em tựa người vào lưng ghế phụ (bên này nước ngập ít hơn) đạp kính trước chui ra và lên nắp cốp sau ngồi, một lúc sau mới thấy dân chạy xuống Cụ ợ. Sau đo em nhờ điện thoại gọi về nhà cho gấu bảo gấu báo cho AE ở cơ quan lên cứu.
  Chúc Cụ và gia đình mạnh khỏe, lái xe an toàn!
  Lỗi do em chạy nhanh quá vào cua không được, phanh đánh lái đột ngột, em bị lộn hơn chục vòng, đốn ngã mấy chục cây keo và lao đầu xuống suối (bay hơn 100m, chiều cao từ mặt đường xuống khoảng 20m) hôm đấy chỉ cần chóang là chết ngạt vì nước vào ngay ngập đầu luôn
  Nghĩ lại thấy sợ hơn là lúc ngã, nó nhanh lắm, khi lộn em nghĩ: “ hỏng mẹ nó rồi” và bám chặt vô lăng. Khi cắm đầu xuống suối nước vào ngập đến cổ mà cái khóa seatbelt vẫn bị dắt, em nghĩ : “ chả nhẽ mình lại bị chết ở đây sao”. Em cố gắng bình tĩnh, nín thở đu người lại phía sau, ấn vào lẫy khóa dây an toàn mấy cái thì nó ra được, cửa xe bó cứng em tựa người vào lưng ghế phụ (bên này nước ngập ít hơn) đạp kính trước chui ra và lên nắp cốp sau ngồi, một lúc sau mới thấy dân chạy xuống Cụ ợ. Sau đo em nhờ điện thoại gọi về nhà cho gấu bảo gấu báo cho AE ở cơ quan lên cứu.
  Chúc Cụ và gia đình mạnh khỏe, lái xe an toàn!
  Lỗi do em chạy nhanh quá vào cua không được, phanh đánh lái đột ngột, em bị lộn hơn chục vòng, đốn ngã mấy chục cây keo và lao đầu xuống suối (bay hơn 100m, chiều cao từ mặt đường xuống khoảng 20m) hôm đấy chỉ cần chóang là chết ngạt vì nước vào ngay ngập đầu luôn
  Nghĩ lại thấy sợ hơn là lúc ngã, nó nhanh lắm, khi lộn em nghĩ: “ hỏng mẹ nó rồi” và bám chặt vô lăng. Khi cắm đầu xuống suối nước vào ngập đến cổ mà cái khóa seatbelt vẫn bị dắt, em nghĩ : “ chả nhẽ mình lại bị chết ở đây sao”. Em cố gắng bình tĩnh, nín thở đu người lại phía sau, ấn vào lẫy khóa dây an toàn mấy cái thì nó ra được, cửa xe bó cứng em tựa người vào lưng ghế phụ (bên này nước ngập ít hơn) đạp kính trước chui ra và lên nắp cốp sau ngồi, một lúc sau mới thấy dân chạy xuống Cụ ợ. Sau đo em nhờ điện thoại gọi về nhà cho gấu bảo gấu báo cho AE ở cơ quan lên cứu.
  Chúc Cụ và gia đình mạnh khỏe, lái xe an toàn!
  Lỗi do em chạy nhanh quá vào cua không được, phanh đánh lái đột ngột, em bị lộn hơn chục vòng, đốn ngã mấy chục cây keo và lao đầu xuống suối (bay hơn 100m, chiều cao từ mặt đường xuống khoảng 20m) hôm đấy chỉ cần chóang là chết ngạt vì nước vào ngay ngập đầu luôn
  Nghĩ lại thấy sợ hơn là lúc ngã, nó nhanh lắm, khi lộn em nghĩ: “ hỏng mẹ nó rồi” và bám chặt vô lăng. Khi cắm đầu xuống suối nước vào ngập đến cổ mà cái khóa seatbelt vẫn bị dắt, em nghĩ : “ chả nhẽ mình lại bị chết ở đây sao”. Em cố gắng bình tĩnh, nín thở đu người lại phía sau, ấn vào lẫy khóa dây an toàn mấy cái thì nó ra được, cửa xe bó cứng em tựa người vào lưng ghế phụ (bên này nước ngập ít hơn) đạp kính trước chui ra và lên nắp cốp sau ngồi, một lúc sau mới thấy dân chạy xuống Cụ ợ. Sau đo em nhờ điện thoại gọi về nhà cho gấu bảo gấu báo cho AE ở cơ quan lên cứu.
  Chúc Cụ và gia đình mạnh khỏe, lái xe an toàn!
  Lỗi do em chạy nhanh quá vào cua không được, phanh đánh lái đột ngột, em bị lộn hơn chục vòng, đốn ngã mấy chục cây keo và lao đầu xuống suối (bay hơn 100m, chiều cao từ mặt đường xuống khoảng 20m) hôm đấy chỉ cần chóang là chết ngạt vì nước vào ngay ngập đầu luôn
  Nghĩ lại thấy sợ hơn là lúc ngã, nó nhanh lắm, khi lộn em nghĩ: “ hỏng mẹ nó rồi” và bám chặt vô lăng. Khi cắm đầu xuống suối nước vào ngập đến cổ mà cái khóa seatbelt vẫn bị dắt, em nghĩ : “ chả nhẽ mình lại bị chết ở đây sao”. Em cố gắng bình tĩnh, nín thở đu người lại phía sau, ấn vào lẫy khóa dây an toàn mấy cái thì nó ra được, cửa xe bó cứng em tựa người vào lưng ghế phụ (bên này nước ngập ít hơn) đạp kính trước chui ra và lên nắp cốp sau ngồi, một lúc sau mới thấy dân chạy xuống Cụ ợ. Sau đo em nhờ điện thoại gọi về nhà cho gấu bảo gấu báo cho AE ở cơ quan lên cứu.
  Chúc Cụ và gia đình mạnh khỏe, lái xe an toàn!
  Em học Vật lý. Cái khỉ gì em cũng ... lao vào tranh luận hết. Cụ thể của cái bài này thì lỗi là do cái thằng cu sinh viên, nó ko hiểu, nói sai, làm vài ông OF rỗi việc tranh cãi. Khi tranh cãi thì lòi ra một số cái sai của mấy ông OF nữa.

  Cá nhân em nghĩ, cái việc bọc giấy bạc đấy, ko giúp tiết kiệm được đáng kể (trừ việc làm ấm dòng nạp). Có lẽ, tiết kiệm đựoc là do các cải tiến khác về truyền động, cơ khí và ... tìm thằng sinh viên gày nhất chạy xe, :)).
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top